Mantle Network đề xuất phân bổ 160 triệu đô la để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái

29/08/2023 09:25
0
Artboard-12 18.3K

Mantle Network đã công bố một đề xuất liên quan đến việc sử dụng quỹ ngân khố để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái. Đề xuất bao gồm cung cấp tối đa 160 triệu đô la hỗ trợ thanh khoản cho các ứng dụng, cung cấp thanh khoản ban đầu lên tới 60 triệu đô la cho các stablecoin được hỗ trợ bởi tài sản thực, và cấp hỗ trợ thanh khoản lên tới 18 triệu đô la cho các cầu nối chuỗi bên thứ ba.

Mantle Network là một Optimistic Rollup do BitDAO phát triển. Theo dữ liệu của DeepDAO, ngân khố của BitDAO nắm giữ tổng cộng hơn 3,1 tỷ đô la quỹ. Gần đây, BitDAO và Mantle Network đã chủ động quản lý nguồn quỹ ngân khố lớn của họ. Trước đó, Mantle Network đã thông qua một đề xuất cộng đồng để stake tối đa 200.000 ETH từ Ngân khố Mantle và đã stake 40.000 ETH thông qua Lido Finance.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

 

Aliniex tổng hợp