Nền tảng DeFi EigenLayer đã triển khai giao thức re-staking trên Ethereum Mainnet

15/06/2023 10:12
0
Artboard-12 22.7K

EigenLayer đã thu hút thành công số vốn đầu tư lên đến 64,5 triệu USD thông qua chuỗi các vòng đầu tư.

Theo thông cáo báo chí, EigenLayer một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) có trụ sở tại Seattle đã triển khai giao thức re-staking trên mạng Ethereum. Giao thức này cho phép người dùng stake ETH có thể re-stake trên EigenLayer bằng cách gửi các mã thông báo đặt cược thanh khoản như Lido stETH (stETH), Rocket Pool ETH (rETH), và Coinbase Wrapped ETH (cbETH).

EigenLabs, công ty phát triển của EigenLayer, đã thành công trong việc huy động tổng cộng 64,5 triệu USD với mức định giá 500 triệu USD trong một chuỗi các vòng đầu tư. Trong số này, có Series A trị giá 50 triệu USD được tiến hành vào tháng Ba.

Giao thức đã thiết lập các thông số cho việc tham gia re-stake thanh khoản và re-stake gốc. Re-stake thanh khoản cho phép tối đa 3.200 mã thông báo đặt cược thanh khoản và tối đa 32 mã thông báo cho mỗi địa chỉ gửi. Tuy nhiên, việc re-stake gốc sẽ tạm dừng sau khi 9.600 ETH đã được thêm vào.

Đặt cược thanh khoản đã trở thành một câu chuyện đáng chú ý kể từ khi Ethereum chuyển từ bằng chứng công việc sang bằng chứng cổ phần vào tháng 9. Hiện tại, tổng cộng 16,92 tỷ USD đã được stake vào năm giao thức đặt cược thanh khoản hàng đầu trên Ethereum, theo dữ liệu của DefiLlama.

Re-stake là một khái niệm mới cho phép ETH đã được stake được sử dụng trên các giao thức khác để nhận phí giao thức và phần thưởng. Điều này cho phép người dùng tận dụng ETH đã stake và tham gia vào các cơ hội kiếm lợi nhuận khác trên nền tảng DeFi.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :
Aliniex tổng hợp