Nexo đóng cửa hai công ty con tại Vương quốc Anh

12/05/2023 13:02
0
Artboard-12 34.1K

Theo một thông báo mới đây, Nexo đã chấm dứt hoạt động của hai công ty con của mình tại Vương quốc Anh. Quyết định này được đưa ra nhằm tối ưu hóa hoạt động và tài chính của Nexo.

Hai công ty con bị đóng cửa là Nexo Services UK Ltd và Nexo Guard Ltd. Tuy nhiên, Nexo vẫn tiếp tục hoạt động trên toàn cầu thông qua các công ty khác và không bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa này.

Nexo là một trong những công ty cho vay tiền mã hóa hàng đầu trên thế giới và đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng tiền mã hóa. Quyết định đóng cửa hai công ty con tại Vương quốc Anh được cho là một phần của chiến lược tái cơ cấu và tập trung vào các hoạt động cốt lõi của Nexo.

Aliniex tổng hợp