OP Stack thử nghiệm Fraud Proof trên testnet Goerli

04/10/2023 07:15
0
Artboard-12 15.8K

Được coi là một yếu tố then chốt còn thiếu trong các mạng sử dụng phần mềm của mình, OP Labs đã công bố hệ thống "Fraud Proof" của họ hiện đã hoạt động ở dạng alpha trên OP Goerli Testnet.

"Hệ thống này tận dụng sức mạnh của thiết kế module của OP Stack để đặt nền móng xây dựng một hệ thống giải quyết tranh chấp đa bằng chứng có thể bao gồm các bằng chứng ZK."

Là nhà phát triển cốt lõi của Optimism Collective, điều hành mạng Lớp 2 Optimism, OP Labs là một công ty nghiên cứu và phát triển nhằm cải thiện khả năng mở rộng của các ứng dụng Ethereum thông qua việc sử dụng optimistic rollup.

Optimism foundation cho biết:

"Hệ thống alpha chống lỗi này là bước tiến quan trọng hướng tới một Siêu chuỗi phi tập trung và hiệu quả hơn. Các đóng góp viên trong toàn hệ sinh thái sẽ được hưởng lợi từ nỗ lực tập thể của chúng tôi để thử nghiệm và cải thiện nó."

Một hệ thống chống lỗi giúp giải quyết tranh chấp trên các optimistic rollup bằng cách xác định trạng thái chính xác khi phát hiện gian lận. Bằng cách ra mắt phiên bản alpha, OP Labs giờ đây có thể bắt đầu thử nghiệm hệ thống trên mạng thử nghiệm trước khi tiếp tục hoàn thiện và triển khai lên mạng chính.

Sàn giao dịch Mỹ Coinbase cho biết họ sẽ hợp tác với Optimism và OP Labs để chuyển đổi Base, lớp 2 riêng của mình, sang hoàn toàn phi tập trung.

Việc ra mắt cơ chế chống lỗi là sự phát triển quan trọng đối với OP Labs khi họ hoạt động để tạo ra một hệ sinh thái lớp 2 có khả năng mở rộng và phi tập trung cao. Thử nghiệm và lặp đi lặp lại trên mạng thử nghiệm Goerli sẽ rất quan trọng để đảm bảo ổn định trước khi triển khai rộng rãi hơn.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp