Optimism tiến hành airdrop OP đợt 3

19/09/2023 08:47
0
Artboard-12 10.2K

Vào ngày 19/9/2023, Optimism chính thức tiết lộ Airdrop #3, phân phối 19 triệu token OP cho hơn 31.000 địa chỉ duy nhất. Đợt phân phối này nhằm thưởng cho những cá nhân tham gia tích cực vào quản trị tích cực trong Optimism Collective.

Cam kết của Optimism đối với sự tham gia của cộng đồng và quản trị phi tập trung một lần nữa được thể hiện đầy đủ với Airdrop #3. Việc phân phối token OP bắt đầu vào thứ Hai, ngày 18/9/2023, lúc 18:10 UTC. Đáng chú ý, Optimism đã ban hành cảnh báo bảo mật cảnh báo người dùng không tương tác với bất kỳ trang web nào tuyên bố phân phối Airdrop #3. Biện pháp phòng ngừa này nhằm đảm bảo an toàn và toàn vẹn của quá trình phân phối.

Tiêu chí đủ điều kiện và phân bổ

Airdrop #3 không phải là phân phối tự do; nó cụ thể nhắm mục tiêu các địa chỉ đã ủy quyền quyền bỏ phiếu của token OP của họ trong khoảng thời gian từ 20/1 đến 20/7/2023. Việc phân phối đã phân bổ tổng cộng 19.411.313 token OP cho 31.870 địa chỉ duy nhất, theo cấu trúc thưởng tham gia quản trị tích cực tương tự như Airdrop #2.

Một yếu tố then chốt để đủ điều kiện là việc ủy quyền token trong khoảng thời gian chụp màn hình cụ thể. Những người đã ủy quyền token của họ từ 0:00 UTC ngày 20/1/2023 đến 0:00 UTC ngày 20/7/2023 là những người nhận được đợt phân phối này. Hơn nữa, những người ủy quyền cho một đại diện đã tham gia tích cực vào Quản trị Optimism sẽ nhận được thêm phần thưởng.

Điều khiến Airdrop #3 khác biệt là các địa chỉ đủ điều kiện không cần phải trải qua quá trình yêu cầu nhận. Các token được phân bổ trực tiếp đến các ví đáp ứng tiêu chí, và phân bổ này được lên kế hoạch diễn ra vào hoặc ngay sau ngày 15/9/2023.

Phân bổ Airdrop #3

Các khoản phân bổ cho Airdrop #3 được chia thành hai loại phần thưởng chính:

  • Phần thưởng ủy quyền quản trị: Phần thưởng này dựa trên số lượng OP được ủy quyền trên ngưỡng tối thiểu. Tổng cộng 31.529 địa chỉ đủ điều kiện cho phần thưởng này, với công thức 0,67 OP cho mỗi OP Được ủy quyền mỗi ngày, tối đa 10.000 token OP cho mỗi địa chỉ.

  • Thưởng phụ ủy quyền cho đại diện bỏ phiếu: Địa chỉ ủy quyền token của họ cho một địa chỉ đã bỏ phiếu on-chain ít nhất một lần trong giai đoạn chụp màn hình cũng nhận được thưởng phụ. Trong trường hợp này, 25.561 địa chỉ đáp ứng tiêu chí, với công thức thưởng (0,67 OP cho mỗi OP Được ủy quyền mỗi ngày) nhân với 2, mức tối đa 10.000 token OP cho mỗi địa chỉ.

Tiêu chí cắt giảm và chi tiết bổ sung

Để đảm bảo công bằng và công bằng trong việc phân phối, một số tiêu chí cắt giảm nhất định đã được thiết lập:

Địa chỉ với ít hơn 18.000 OP Được ủy quyền x Ngày (hoặc 9.000 nếu ủy quyền cho đại diện bỏ phiếu) không đủ điều kiện cho Airdrop #3.

  • Địa chỉ với thời gian ủy quyền ít hơn 7 ngày không đủ điều kiện.

  • Các ví chương trình ủy quyền được biết đến cũng bị loại khỏi đợt phân phối này.

  • Mỗi loại phần thưởng có giới hạn phần thưởng tối đa là 10.000 token OP cho mỗi địa chỉ.

  • Đối với những người đang tự hỏi về tổng số OP được ủy quyền tích lũy của họ, nó được tính bằng cách nhân số lượng OP được ủy quyền với thời gian ủy quyền. Để đủ điều kiện cho Airdrop #3, tổng số OP được ủy quyền tích lũy phải lớn hơn 18.000 (hoặc 9.000 đối với đại diện bỏ phiếu).

Hiện tại, các địa chỉ đủ điều kiện đang trong quá trình nhận token OP của họ cho Airdrop #3. Điều quan trọng là không cần thiết cho người nhận phải yêu cầu nhận các token này thông qua bất kỳ trang web nào. Optimism cam kết quá trình phân phối an toàn và thẳng thắn, khuyên người dùng tránh tương tác với bất kỳ trang web nào tuyên bố ngược lại.

Trong một cử chỉ bao gồm, Optimism đã dành một phần đáng kể của tổng nguồn cung ban đầu của OP cho các chương trình airdrop, với 19% dành cho các sáng kiến như vậy. Sự cam kết này để thưởng cho sự tham gia của cộng đồng phản ánh sự cống hiến của Optimism đối với phân quyền và niềm tin của nó vào sức mạnh của quản trị tích cực trong Tập thể.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp