Polygon đề xuất việc chuyển đổi token từ MATIC sang POL để tăng tính hữu ích

14/07/2023 11:26
0
Artboard-12 24.7K

Các nhà sáng lập và nhà nghiên cứu của Polygon đã đề xuất nâng cấp token bằng cách thay thế token MATIC của mạng lưới bằng POL, nhằm cho phép POL hoạt động như một token duy nhất cho tất cả các mạng dựa trên Polygon.

Các mạng này bao gồm blockchain chính của Polygon, mạng zkEVM của Polygon và các supernets khác - các blockchain cụ thể cho ứng dụng chạy trên mạng chính của Polygon.

Đề xuất này đã làm tăng giá trị của token MATIC lên đến 2,6% lên mức 0,747 đô la trong ba phút đầu sau thông báo.

Nếu đề xuất được chấp nhận, các nhà xác nhận mạng sẽ có thể hỗ trợ hoạt động của nhiều chuỗi sử dụng một token duy nhất.

Việc nâng cấp từ MATIC sang POL yêu cầu một hành động kỹ thuật đơn giản - gửi MATIC vào hợp đồng thông minh nâng cấp, hợp đồng sẽ tự động trả lại số lượng tương đương của POL. Người nắm giữ token sẽ có đủ thời gian để nâng cấp, được đề xuất là bốn năm hoặc hơn, nếu cộng đồng ủng hộ việc này.

Mỗi cộng đồng của chuỗi Polygon cuối cùng sẽ quyết định token nào sẽ được sử dụng cho phí gas; một số chuỗi có thể chọn POL. Người nắm giữ token sẽ sử dụng POL để bỏ phiếu cho các đề xuất quản trị cho các ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên Polygon, và tất cả phần thưởng sẽ được phân phối bằng POL.

Aliniex tổng hợp