Polygon đưa ra các đề xuất về nâng cấp 2.0 và di chuyển token POL

15/09/2023 09:36
0
Artboard-12 10.5K

Dự án mở rộng quy mô Ethereum, Polygon, chính thức đề xuất các thay đổi cho bản nâng cấp Polygon 2.0 sắp tới.

Ban đầu được giới thiệu vào tháng 6, Polygon 2.0 nhằm thiết lập một mạng lưới toàn diện các chuỗi Layer 2 liên kết với nhau, được thúc đẩy bởi các bằng chứng không hiểu biết.

Hôm nay, Polygon Labs đã phát hành ba Polygon Improvement Proposal (PIP) chi tiết kế hoạch chuyển đổi, các thông số kỹ thuật cho kiến trúc Polygon 2.0 được nâng cấp và cập nhật token gốc của mình.

Nhóm đã yêu cầu cộng đồng đóng góp ý kiến về các đề xuất, sẽ được thực hiện sau khi được phê duyệt thông qua bỏ phiếu quản trị. Bản nâng cấp Polygon 2.0 cuối cùng dự kiến vào năm sau.

Đề xuất đầu tiên trong ba đề xuất, PIP-17, vạch ra "Giai đoạn 0" của Polygon 2.0. Khía cạnh chính của đề xuất này là đảm bảo không yêu cầu hành động nào từ người dùng cuối và nhà phát triển trên các chuỗi Polygon PoS và Polygon zkEVM hiện có trong quá trình nâng cấp.

Thứ hai, PIP-18 đề xuất triển khai token POL, có ý định thay thế token MATIC hiện tại làm tài sản gas và staking gốc của hệ sinh thái Polygon.

Thứ ba, PIP-19 kêu gọi nâng cấp token gas gốc trên Polygon PoS từ MATIC lên POL theo cách đảm bảo tính tương thích ngược tối đa. Điều này đảm bảo việc nâng cấp lên token mới sẽ không thay đổi các hợp đồng thông minh trên Polygon PoS về khía cạnh tương thích. Mục tiêu ở đây là đảm bảo các thuộc tính mã token POL được nâng cấp vẫn giữ nguyên.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp