Polygon Labs đề xuất nâng cấp sidechain chủ lực thành 'zkEVM validium'

21/06/2023 10:07
0
Artboard-12 25.3K

Đội ngũ kỹ thuật tại Polygon Labs đã đề xuất nâng cấp cho sidechain Proof-of-Stake (PoS) chủ lực của Polygon thành "zkEVM Validium," một mạng lớp 2 được bảo vệ bởi Ethereum.

Theo đề xuất, việc nâng cấp nhằm đồng bộ sidechain PoS của Polygon hiện tại với tầm nhìn cho phiên bản tương lai Polygon 2.0, một phiên bản Polygon tận dụng công nghệ mở rộng zero-knowledge kiểu validium.

Đề xuất mang tên "Polygon 2.0" cho biết ý định sử dụng zkEVM của Polygon để cải thiện tính bảo mật và hiệu suất của sidechain, đồng thời giữ nguyên mức phí thấp. Đây sẽ là một phiên bản riêng biệt so với zkEVM hiện có của đội ngũ, được triển khai vào tháng 3 năm 2023.

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập Polygon, đã làm rõ sự khác biệt giữa công nghệ zkEVM đề xuất và công nghệ zkEVM hiện có. Ông cho biết:

"Đây là một phiên bản nâng cấp của sidechain Polygon PoS thành zkEVM 'Validium'. Điều đó có nghĩa là khả năng truy cập dữ liệu [cho ứng dụng] sẽ nằm ở các validator, trong khi zkEVM hiện có có khả năng truy cập dữ liệu trực tiếp trên Ethereum."

Polygon Labs cho biết họ tưởng tượng việc cả Polygon PoS nâng cấp và zkEVM hiện có cùng tồn tại trong hệ sinh thái của Polygon. Nếu được chấp nhận, nâng cấp này có thể được triển khai trên mainnet vào cuối năm 2024.

Nếu được cộng đồng chấp thuận, việc nâng cấp này sẽ đánh dấu lần đầu tiên một chuỗi hiện có được thêm ZK proofs và chuyển đổi thành một L2. Hiện nay, Polygon là một trong những blockchain được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành crypto với số giao dịch hàng ngày và giữ hơn 2 tỷ đô la tài sản trên chuỗi.

Aliniex tổng hợp