Polygon mở đường cho quản trị 2.0 với việc giới thiệu Hội đồng giao thức

20/10/2023 07:21
0
Artboard-12 21.6K

Một Đề xuất Cải thiện Polygon mới (PIP-29) đã được giới thiệu, đề xuất thành lập một cơ quan quản trị gồm 13 người để thực hiện các nâng cấp cho các hợp đồng thông minh của hệ thống cho các giao thức hiện tại và tương lai của Polygon.

Các thành viên được đề xuất của Hội đồng Giao thức đầu tiên bao gồm người sáng lập Polygon là Jordi Baylina, Viktor Bunin, chuyên gia giao thức tại Coinbase, nghiên cứu viên của Quỹ Ethereum Justin Drake và Jerome de Tychey, Giám đốc điều hành của Cometh, cùng với những người khác.

Polygon là một giải pháp tương thích và mở rộng cho việc xây dựng các chuỗi khối tương thích với Ethereum, trong đó token MATIC đóng vai trò quan trọng trong quản trị, đặt cọc và chi phí gas.

Hành động thông qua một hợp đồng thông minh Gnosis Safe, Hội đồng sẽ chịu trách nhiệm cho các nâng cấp thường xuyên và khẩn cấp, với phạm vi trách nhiệm ban đầu bao gồm Hợp đồng Di cư POL và Hợp đồng Quản lý Emission. Khái niệm của Polygon 2.0 đã được công bố vào tháng 6 và dự kiến ​​ra mắt một token hoàn toàn mới gọi là POL, sẽ thay thế cho MATIC.

Các thay đổi cho các hợp đồng này có thể được thực hiện thông qua một tuyến đường thay đổi tiêu chuẩn đòi hỏi sự đồng thuận 7/13 của Hội đồng Giao thức với một khoá thời gian 10 ngày hoặc thông qua một tuyến đường thay đổi khẩn cấp yêu cầu sự đồng thuận 10/13 và không liên quan đến khoá thời gian.

Bước tiến này nhằm tạo ra một khuôn khổ cho quyền sở hữu và ra quyết định phi tập trung cho hệ thống Polygon và là bước khởi đầu cho tầm nhìn cuối cùng của quản trị Polygon 2.0: một khuôn khổ cho quyết định hiệu quả và phi tập trung được xây dựng trên chuỗi, đáng tin cậy và được cộng đồng điều hành.

Các đề xuất tiếp theo sẽ tiếp tục hình thành khuôn khổ này trong tương lai. Trong tương lai, cộng đồng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thành phần và hướng dẫn của Hội đồng. Điều này sẽ được thực hiện thông qua phản hồi trực tiếp, các đề xuất dưới hệ thống PIP, cũng như thông qua các cơ chế bình chọn off-chain và on-chain.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp