Polymer là gì? L2 Interoperability (tương tác) các blockchain khác

04/06/2024 19:37
0
Artboard-12 1.2K

Polymer là gì? 

Polymer là một giao thức được xây dựng bởi Polymer Labs, được xem là Layer 2 trung tâm của mọi sự tương tác trên Ethereum, tập trung vào các Layer 2 (như OP, Base, Matic, Arb, Zk Sync…) và sử dụng công nghệ Inter-Blockchain Communication Protocol-IBC (giao thức liên lạc giữa các blockchain của Cosmos) để kết nối các Layer 2 này lại để chống bị phân mảnh (thanh khoản). 

Polymer sẽ cải thiện bảo mật và mở rộng khả năng tương tác của hệ sinh thái Ethereum mà không cần cấp phép. 

Polymer kết hợp chức năng giải quyết của Optimism stackData Avali Eigen Layer với Cosmos SDK để tạo ra giải pháp tương tác an toàn và có thể mở rộng nhất cho cơ sở người dùng lớn nhất trong Web3. 

→ Mục tiêu đơn giản của Polymer được phát triển theo hướng giống Cosmos Hub là trung tâm vũ trụ của toàn bộ hệ sinh thái (nhưng Polymer là Polymer Hub L2 trên Ethereum). 

Kiến trúc của Polymer 

Với kiến trúc của Polymer là sự kết hợp hoàn hảo giữa 3 phần Cosmos SDK, OP Stack còn lại cuối cùng là Data Avali của Eigen Layer. 

Polymer Hub 

Sử dụng Cosmos SDKOP Stack để tạo ra một hệ thống hoạt động. Cosmos SDK được sử dụng để thực thi các ứng dụng và chức năng, trong khi OP Stack được sử dụng cho việc thanh toán và quy trình phát sinh chuỗi từ tầng 1 (L1).

Về cách mà Cosmos SDK (ABCI) và OP Stack (Engine API) tương tác với nhau, OP Stack có một giao diện lập trình ứng dụng (API) gọi là Engine API. Đây là một giao diện dành riêng để phân tách phần đồng thuận của Ethereum khỏi phần thực thi. 

OP Stack đã sử dụng Engine API này để phân tách OP Geth và phần còn lại của cơ sở hạ tầng của OP Stack. Engine API của Ethereum và ABCI trong Cosmos SDK hoạt động với mục đích tương tự. Ý tưởng là sử dụng Engine API và biến nó thành một phiên bản tương thích với ABCI (của Cosmos SDK). 

Điều này tạo ra một bao bọc Engine API xung quanh ứng dụng ABCI hỗ trợ các ứng dụng Cosmos SDK làm trình thực thi trên OP Stack, thay vì OP Geth.

Data Avali - Eigen Layer 

Polymer sử dụng tính khả dụng dữ liệu (Data Avali) của Eigen Layer để đảm bảo khả năng truy cập dữ liệu có thể mở rộng nâng cao tính bảo mật và tối ưu chi phí cho Polymer Labs. 

Proving Layer 

Về hệ thống xác minh của Polymer họ đang thử nghiệm sử dụng 2 loại fraud proof của Op Stack và JK Validity Proof từ của RiscZero. RiscZero đang làm việc để phát triển hệ thống chứng minh tính hợp lệ cho cả hai phía roll-up và thực thi. 

Với sự kết hợp của công việc đang được thực hiện để làm cho Cosmos SDK có thể chứng minh kết hợp lại để tạo ra một hệ thống OP và Cosmos SDK có thể chứng minh được hoàn toàn từ đầu đến cuối.

Virtual IBC

Virtual IBC là bột công cụ giúp kết nối các mạng Layer 2 lại với nhau (Relayer), Virtual IBC cho phép kết nối IBC không cần quyền hạn, điều này trước đây là không thể. 

Thay vì cần phải tích hợp IBC một cách tự nhiên, bạn có thể triển khai một bộ hợp đồng thông minh, và thay vào đó có Polymer hoạt động như một IBC sidecar thực hiện thực thi IBC thay mặt cho rollup kết nối, làm cho roll-up trở nên giống như bất kỳ chuỗi IBC thông thường nào trong mạng lưới.

Giữa Polymer và các chuỗi Cosmos thông thường, miễn là chúng tạo ra các sự kiện giống nhau và có các điểm cuối RPC giống nhau. Giữa Polymer và các roll-up kết nối ảo (vIBC), sẽ có Relayer làm việc với Polymer.

Điểm nổi bật của Polymer 

→ Bảo mật →  Bản thân Polymer là một bản tổng hợp Ethereum, nó chia sẻ bảo mật với các bản tổng hợp, layer 2 mà nó cung cấp khả năng tương tác.

→ Tương tác IBC → Polymer sử dụng IBC, tiêu chuẩn tương tác cho Ethereum và web3, là sự hợp tác mở và trung lập giữa nhiều blockchain, tạo ra khả năng kết nối và triển khai trong nhiều hệ sinh thái. 

IBC không giữ giá trị ở cấp độ giao thức, khuyến khích sự cạnh tranh mở trong kết nối. Có khả năng nâng cấp qua tính năng channel upgradability. Với IBC, Polymer xây dựng một hub tương tác cho Ethereum Layer 2, chia sẻ bảo mật Ethereum và giảm chi phí kết nối.

→ Kết nối mở rộng → Polymer như một L2 hợp nhất chi phí cơ sở hạ tầng và bảo mật vào chi phí. Điều này cho phép Polymer cung cấp kết nối, mở rộng với chi phí thấp hơn mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật.

Đội ngũ phát triển 

Đội ngũ phát triển của Polymer đều là những nhà phát triển có kiến thức và tập trung sâu vào mục tiêu mở rộng quy mô của IBC. Hầu hết thành viên của Polymer hiện tại thuộc 2 nhóm chính: nhóm vận hành và nhóm kỹ thuật. Tại đây

Ngoài ra, Polymer còn nhận được cố vấn từ:

→ Mustafa AI-Bassam → Nhà đồng sáng lập của Celestia, là blockchain modular đầu tiên. Trước đó từng có kinh nghiệm sáng lập một blockchain khác là Chainspace (đã được mua lại bởi Facebook). Ngoài ra, Celestia cũng đang hợp tác chặt chẽ với Polymer để giúp Celestia có thể mở rộng tương tác với các blockchain khác.

→ Lizhang Qin: Cố vấn về mặt công nghệ cho Polymer. Trước đó là trưởng nhóm kỹ thuật của Uber, công ty công nghệ vận tải lớn top đầu thế giới.

Lộ trình phát triển 

Dự án không công bố lộ trình tuy nhiên hiện tại dự án đang trong giai đoạn Polyverse Testnet dành cho các nhà phát triển gồm 4 giai đoạn 

Phase 1 Basecamp: Phát triển dApps với Polymer

Phase 2 Mở rộng & Chào đón Interoperators

Phase 3 Discovery: Relayer Games

Investor 

Series A → Tháng 01/2024 → kêu gọi thành công với số vốn 23 triệu USD → đầu tư bởi Blockchain Capital, Distributed Global, Maven11, North Island Ventures, Coinbase Ventures, Placeholder, Wintermute, Signum Capital, Digital Currency Group.

Seed → Tháng 03/2022 → kêu gọi thành công với số vốn 3,6 triệu USD → đầu tư bởi DCG, Wintermute, Coinbase Ventures….

Tokenomics (chưa có) 

Tiềm năng dự án 

Với sự cần thiết đối với một giao thức như Polymer và dàn backer khủng của dự án này thì Polymer là một dự án đáng quan tâm trong thời gian tới.

Tuy dự án còn đang xây dựng và phát triển ở mức hạ tầng mang đến blockchain một công nghệ mới có thể kết hợp Cosmos SDK(thực thi/ứng dụng) + Op Stack (Rollup) lại với nhau trở thành một Polymer Hub sử dụng IBC trong chính Ethereum, có tiềm năng lớn trong tương lai. 

Dự án kêu gọi hơn 26 triệu USD cùng với các quỹ đầu tư nổi tiếng Tier 1 trong ngành như Coinbase Ventures, Wintermute, DCG, Blockchain Capital hứa hẹn một dự án hidden gem trong tương lai. 

 
Kai