Quỹ Hệ sinh thái Base của Coinbase Ventures đầu tư vào 6 dự án

08/09/2023 18:32
0
Artboard-12 17.3K

Coinbase Ventures đã phân bổ vòng đầu tư ban đầu từ Quỹ Hệ sinh thái Base vào sáu dự án.

Các dự án được lựa chọn bao gồm Avantis, BSX, Onboard, OpenCover, Paragraph và Truflation. Số tiền đầu tư không được tiết lộ.

Được quản lý bởi Coinbase Ventures, bộ phận đầu tư của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, Quỹ Hệ sinh thái Base hỗ trợ các dự án giai đoạn đầu hoạt động trên mạng lưới Base do công ty ấp ủ. Công ty cho biết quỹ hệ sinh thái của họ đã nhận được hơn 800 đơn đăng ký tài trợ.

Công ty đã đưa ra các công việc của các dự án chuỗi này.

Avantis và BSX là các giao thức giao dịch trên chuỗi trên Base. Onboard đang phát triển một ví tự quản lý nhắm vào các thị trường mới nổi.

OpenCover đang làm việc trên tổng hợp bảo hiểm cho các giao thức Layer 2 và hợp tác với Nexus Mutual. Paragraph đang tạo ra nền tảng nội dung trên chuỗi. Cuối cùng, Truflation nhằm mục đích cung cấp dữ liệu lạm phát hàng ngày độc lập.

Base là một giải pháp mở rộng Layer 2 trên Ethereum và nhằm phục vụ như một trung tâm cho các sản phẩm trên chuỗi của Coinbase trong khi duy trì một hệ sinh thái mở cho tất cả các nhà phát triển.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp