SEC tạm ngưng việc định nghĩa tài sản kỹ thuật số trong các quy tắc quỹ phòng hộ mới

04/05/2023 20:13
0
Artboard-12 25.8K

sec

Cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ đang trì hoãn việc phê chuẩn định nghĩa của thuật ngữ “tài sản kỹ thuật số” trong các quy tắc chi phối việc tiết lộ báo cáo cho các quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư tư nhân.

Vào ngày 3 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã công bố các sửa đổi đối với Biểu mẫu PF – một biểu mẫu mà các quỹ đã đăng ký với SEC hoàn thành để tiết lộ thông tin cơ bản về quỹ của họ để cơ quan quản lý có thể đánh giá “rủi ro hệ thống” tiềm ẩn.

SEC ban đầu đã đưa định nghĩa về tài sản kỹ thuật số vào đề xuất thay đổi vào tháng 8 năm 2022. Nếu đề xuất có hiệu lực, đây sẽ là lần đầu tiên SEC định nghĩa “tài sản kỹ thuật số”. Nhưng cho đến ngày hôm nay và cơ quan quản lý nói rằng họ sẽ không tiếp tục bổ sung định nghĩa, ít nhất là vào lúc này.

“Chúng tôi đã đề xuất thêm ‘tài sản kỹ thuật số’ làm thuật ngữ mới vào Bảng thuật ngữ của Mẫu PF. Ủy ban và nhân viên đang tiếp tục xem xét thuật ngữ này và không áp dụng ‘tài sản kỹ thuật số’ như một phần của quy tắc này tại thời điểm này.”

Định nghĩa mà SEC đưa ra cho tài sản kỹ thuật số là một tài sản “được phát hành và/hoặc chuyển nhượng bằng cách sử dụng sổ cái phân tán hoặc công nghệ blockchain” và bao gồm các thuật ngữ thường được sử dụng khác như “tiền ảo”, “coin” và “token”.

SEC cho biết trong đề xuất vào tháng 8 rằng hiện tại, thông tin liên quan đến tài sản kỹ thuật số của quỹ được báo cáo trong danh mục “khác” và dẫn đến “dữ liệu Biểu mẫu PF kém mạnh mẽ hơn để phân tích”. SEC đề xuất định nghĩa để có được báo cáo riêng biệt và bằng cách mở rộng, chính xác hơn về các tài sản đó.

“Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải thu thập thông tin về mức độ tiếp xúc của các quỹ đối với tài sản kỹ thuật số để hiểu rõ hơn về mức độ tiếp xúc thị trường tổng thể của chúng.”

Vào giữa tháng 4 SEC đã thông báo sẽ xem xét lại định nghĩa về “sàn giao dịch” để có thể bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi). Chủ tịch SEC Gary Gensler từ lâu cũng đã lên tiếng về tuyên bố của mình rằng tiền điện tử là chứng khoán dưới sự ủy thác của ông và lĩnh vực tiền điện tử của Mỹ đang vi phạm luật chứng khoán.

Aliniex tổng hợp