Self Chain là gì? Đột phá về Keyless Wallet và MPC-TSS/AA

28/04/2024 21:25
0
Artboard-12 2K

Self Chain là gì? 

Selfchain là một Modular Intent-Centric blockchain (Layer 1) được xây dựng trên Cosmos SDK và cơ sở hạ tầng cho việc xây dưng Wallet, bản thân Selfchain cũng xây dựng keyless wallet của chính dự án (tiền thân là Front). 

Sử dụng 3 concept MPC-TSS/AA giúp ví dễ dàng sử dụng và tiếp cận được với những non-crypto users.

Cơ sở hạ tầng MPC-TSS/AA

MPC 

Multi-party computation, một loại ví đa chữ ký cho phép người dùng xác nhận từ nhiều nền tảng khác nhau. MPC-TSS để quản lý các khóa và bí mật mật mã một cách an toàn, xây dựng một giải pháp mạnh mẽ cấp ngành để quản lý khóa. 

Các khóa và bí mật nhạy cảm được chia thành hai phần chia sẻ ngẫu nhiên, được lưu trữ riêng biệt bởi hai bên riêng biệt, đảm bảo rằng việc xâm phạm một bên sẽ không tiết lộ tài liệu khóa. 

TSS 

TSS là một sơ đồ mật mã cho phép nhiều bên cùng tạo chữ ký số. Điều này được thực hiện bằng cách chia khóa riêng cho chữ ký thành nhiều phần, mỗi phần được nắm giữ bởi một bên khác nhau.

Yêu cầu nhiều bên tham gia vào các hoạt động mã hóa trong suốt vòng đời của khóa mà không cần kết hợp hai phần chia sẻ, bổ sung thêm một lớp bảo mật.

Nhờ cơ chế “tách private key" và được kiểm soát trên nhiều thiết bị, việc ví bị tấn công sẽ khó xảy ra hơn. Đây là công nghệ mà Trust wallet đang thử nghiệm. (Tăng cường bảo mật). Để tạo sign, tất cả các bên phải hợp tác và kết hợp phần chia sẻ khóa riêng của họ.

AA

Account Abstraction là ví hợp đồng thông minh (Smart contract wallet) cho phép người dùng toàn quyền tuỳ chỉnh cơ chế bảo mật ví hoặc trải nghiệm sử dụng theo mong muốn cá nhân.

Công nghệ Self-Chain

- Proof of Stake: Self chain sử dụng proof-of-stake consensus. Song song sử dụng và xây dựng trên Cosmos SDK

Có 2 thành phần chính xoay quanh Selfchain trong việc Gorvernance: Validator & Delegator

- Validators chịu trách nhiệm bảo mật mạng và đảm bảo quyền riêng tư của nó, cần stake $SELF để tham gia. Vẫn là nhận rewards thì hoàn thành, và bị Slashing nếu làm sai.

- Delegator → ủy quyền cho validator để họ thực hiện. Họ không cần phải chạy một node đầy đủ.

Sản phẩm của Self Chain 

Keyless Wallet

Về cơ bản tương tự như ví Web3 OKX (mục keyless và AA): Sau khi tạo ví keyless, người dùng có thể tạo riêng cho mình một ví AA. 

* Đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, hạ thấp rào cản gia nhập Web3

*Giảm bớt nỗ lực để khôi phục khóa riêng tư 

*Phân tán rủi ro hiệu quả, không cần bảo vệ khóa riêng tư

Blockchain (Self Chain)

Mục tiêu là cách mạng hóa việc người dùng tương tác với các dApps. bằng cách tập trung vào việc hiểu và diễn giải ý định của người dùng từ đó thực hiện các yêu cầu thay cho người dùng, loại bỏ các bước phước tạp. 

*Đầu tiên của chain là để lưu trữ, hỗ trợ cho Keyless Wallet về mặt cơ sở hạ tầng.

*Hỗ trợ MPC-TSS/AA cho Keyless Wallet

*Secret Sharing: Private Key được liên kết với ví của người dùng được chia thành nhiều phần chia sẻ, mỗi phần được giữ bởi một nút khác nhau trong mạng Self Chain

*Hỗ trợ Keyless Wallet tích hợp liền mạch với dApps và các dịch vụ blockchain khác.

Triển khai Intent-Centric - mass adoption

Sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và máy học (ML) để hiểu ý định của người dùng và chuyển chúng thành các lệnh có thể thực hiện được.  Loại bỏ rào cản, tiếp cận dễ dàng hơn đến non-crypto users.

Road Map 

Q1/2024

Self Chain Tokenomics Unveiled → done

Self Chain Incentivized Testnet 2 → chưa

Self Chain Mainnet → chưa

Q2/2024 

First Multi-Chain Keyless Wallet Alpha

Keyless Wallet SDK Public Beta

Official Release of Self Chain Keyless Wallet SDK

Q3/2024

Wallet Account Abstraction (AA) and Plugin's Initial Development

Multi-chain Support for Account Abstraction (AA) Plugins
Q4/2024

Intents Resolver Protocol Beta Release

Intent Searcher Beta With All Major DeFi Primitives.

Đội ngũ phát triển (không public thông tin) 

Investor/Partner

- Hiện tại Self chain là dự án mới tiền thân là Frontier (đã raise được hơn 2 triệu USD) vào năm 2020 

- Dự án đã confirm sắp tới sẽ hoàn thiện các vòng seri vốn để tiếp tục phát triển công nghệ.

Tokenomics 

Token Metric

  • Token name: SELF
  • Ticker: $SELF
  • Blockchain: Layer 1
  • Tổng cung: 360.000,000 $SELF
  • Nguồn cung lưu thông ban đầu: 4% tổng cung $SELF +  25% Phân bổ 1:1 token cũ. 

Token Use Cases

  • Tham gia vào bảo mật chain (POS), thanh toán transaction fee…
  • SELF cũng sẽ là reward cho Node, thưởng cho Dapps, và sẽ có lạm phát.

Token Allocation

- Migration Allocation (25%): Phân bổ này cho phép một số chủ sở hữu mã thông báo nhất định di chuyển liền mạch mã thông báo của họ sang SELF trên Chuỗi tự, đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ.

- Phân bổ cho nhà đầu tư vốn cổ phần (10%): Những người ủng hộ sớm của Self Chain được công nhận thông qua khoản phân bổ này, thừa nhận vai trò của họ đối với sự phát triển của dự án.

- Validator node / Growth sale (28%): Self Chain tìm cách mở rộng mạng lưới trình xác thực của mình, mời những tên tuổi có uy tín để tăng cường phân cấp mạng.

- Hệ sinh thái (19%): Các sáng kiến ​​hệ sinh thái được nuôi dưỡng thông qua các khoản tài trợ và khuyến khích, thúc đẩy những đóng góp có ý nghĩa cho dự án Self Chain.

- Foundation nodes (10%): Một tập hợp các nút nền tảng sẽ được Self Chain Foundation điều hành để đảm bảo tính ổn định và chức năng ngay từ đầu của blockchain.

- Team (8%): ​​Một phần mã thông báo SELF được phân bổ cho nhóm Self Chain và các nhà phát triển cốt lõi để hỗ trợ các sáng kiến ​​​​nghiên cứu, phát triển và hệ sinh thái dài hạn.

Token Sale

Hiện tại vẫn chưa có thông tin giá bán cho các nhà đầu tư Investor Allocation. Tiền thân dự án cũ là Frontier đang được niêm yết trên Binance với tổng cung 90 triệu Front có giá 0.8$/Front → khi self chain mainnet dự án sẽ chuyển đổi theo tỷ lệ thông báo sau. 

Token Release Schedule- 4% tổng nguồn cung sẽ được phát hành tại TGE, ~ 14,4 triệu SELF. Phân bổ Hệ sinh thái là phân bổ duy nhất được phát hành khi ra mắt Self Chain Mainnet và sẽ được sử dụng cho:

- Các Sáng kiến ​​hệ sinh thái sẽ được phân phối thông qua các khoản tài trợ và khuyến khích cho những người đóng góp và người xây dựng, đóng góp hoặc xây dựng một cách có ý nghĩa trên Self Chain.

- Thanh khoản.

- Phần thưởng thử nghiệm được khuyến khích.

Airdrop dự án Self-Chain

Hiện tại dự án đang vẫn còn chương trình testnet V2, dự án cũng đã confirm sẽ airdrop cho những người trải nghiệm sớm tại phase 1 và 2. 

Link tham gia [tại đây]

Tổng kết

Self Chain là một dự án Layer 1 được xây dựng trên Cosmos SDK, với cơ sở hạ tầng là MPC-TSS/AA phát triển wallet với tiềm năng sẽ thay đổi linh hoạt hơn với smart contract các dự án về web 3, gaming sẽ được hưởng lợi tiện ích rất nhiều. 

Đối với Front hiện tại cap của token còn bé, người dùng có thể nắm giữ để mainnet sẽ được quy đổi theo tỷ lệ hoặc tham gia testnet để được airdrop token $SELF khi dự án mainnet. Kai