Starknet phân bổ 50 triệu token STRK cho những người đóng góp sớm cho hệ sinh thái

31/10/2023 07:02
0
Artboard-12 12K

Starknet Foundation sẽ phân bổ 50 triệu token STRK chưa được phát hành của mình cho các người đóng góp sớm trong hệ sinh thái.

Được gọi là Early Community Member Program, chương trình này sẽ thưởng cho các nhà đóng góp cá nhân đã khuyến khích thảo luận kỹ thuật, tổ chức các sự kiện liên quan đến Starknet và thường xuyên xuất bản nội dung được gắn liền với Starknet, theo một bài viết trên blog.

Cá nhân và các dự án sẽ cần nộp đơn xin để nhận hỗ trợ, cung cấp thông tin về đóng góp của họ.

"Chúng tôi dự định sử dụng cơ hội này và công nhận những người đã đóng góp đáng kể cho hệ sinh thái Starknet theo nhiều cách khác nhau. Đóng góp như vậy liên quan đến việc là thành viên chính của một nỗ lực mà ảnh hưởng tích cực đến hệ sinh thái."

Quỹ cũng thêm rằng họ sẽ giữ lại một số token trong trường hợp họ bỏ lỡ các người đóng góp. Chương trình này sẽ không có sẵn tại Hoa Kỳ hoặc dành cho công dân Hoa Kỳ.

Mười tỷ token Starknet đã được tạo ra nhưng chúng chưa được cung cấp cho người giữ token.

Những token này sẽ được phát hanh vào ngày 15 tháng 4 năm 2024. Hầu hết các token đã được phân phối cho Starknet Foundation, trong khi 32.9% được phân phối cho các nhà đóng góp chính và 17% cho các nhà đầu tư. Chương trình ECMP là một phần của kế hoạch để phân phối token đã được giao cho quỹ. Starknet cho biết họ không xác định phân phối token này là một airdrop.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp