Tài sản bắc cầu qua Base lên tới hơn 100 triệu đô la

07/08/2023 11:08
0
Artboard-12 22.4K

Base của Coinbase đã chứng kiến ​​hơn 100 triệu đô la giá trị được bắc cầu qua. Theo L2beat, 111 triệu đô la tài sản tiền điện tử đã được chuyển đến Base. Coinbase – công ty đã công bố ra mắt layer 2 của riêng mình để mở rộng blockchain Ethereum tại thời điểm tháng 2 – cho biết vào ngày 3 tháng 8 rằng họ sẽ mở rộng quyền truy cập mainnet vào tuần tới cùng với việc phát hành cầu nối (bridge) với Ethereum.

Phát hành một cầu nối chính thức mang lại cách thức để người dùng di chuyển token giữa mạng Base và Ethereum. Vẫn còn sớm đối với các layer 2 dựa trên optimistic rollups, với hệ thống chống gian lận vẫn đang được phát triển. Bằng chứng gian lận cho phép người dùng thách thức tính hợp lệ của giao dịch hoặc cập nhật trạng thái trên blockchain. Nếu ai đó gửi một giao dịch hoặc cập nhật trạng thái không hợp lệ, thì những người khác có thể cung cấp bằng chứng rằng giao dịch đó là gian lận.

Việc triển khai Base là một phần của những gì Coinbase mô tả là “Onchain Summer”. Một số thương hiệu – bao gồm Coca-Cola và OpenSea – sẽ hợp tác với sàn giao dịch trong các sự kiện trực tuyến.

Theo thông tin, mainnet chỉ dành cho nhà phát triển của Base đã hoạt động vào ngày 13 tháng 7 và chủ yếu dành cho các nhà phát triển. Tuy nhiên, trước khi ra mắt chính thức, một số người dùng đã kết nối tài sản với mạng bằng hợp đồng proxy cổng thông tin và các cầu nối không chính thức khác để giao dịch memecoin mới. Điều đó dẫn đến sự gia tăng hoạt động trên mạng.

Nó cũng dẫn đến sự gia tăng lợi nhuận do giải pháp mở rộng quy mô Ethereum tạo ra. Lợi nhuận được tạo ra từ Base đã tăng từ khoảng 13.000 đô la vào ngày 29 tháng 7 lên hơn 430.000 đô la vào ngày 30 tháng 7.
Trong thư thu nhập quý hai gửi cho các cổ đông, Coinbase đã chỉ ra Base như một sáng kiến minh họa cho tham vọng mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty ngoài lĩnh vực giao dịch.

Thư viết:

“Base là một khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng blockchain mà chúng tôi kỳ vọng sẽ giảm chi phí giao dịch và tăng tốc độ giao dịch – các thuộc tính chính mà chúng tôi tin rằng sẽ mở khóa các trường hợp sử dụng mới theo thời gian”.

Aliniex tổng hợp