Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lummis và các nhà hoạt động tiền điện tử yêu cầu tòa án từ chối vụ kiện Coinbase của SEC

12/08/2023 12:34
0
Artboard-12 27.6K

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis (R-Wy.) cùng một số tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử và một nhóm giáo sư đã kêu gọi tòa án liên bang từ chối vụ kiện mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đưa ra chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase vào ngày thứ Sáu vừa qua.

Thông qua việc nộp tóm tắt về vụ kiện, các tổ chức và người đại diện trình bày rằng SEC đang cố gắng vượt quá phạm vi thẩm quyền của mình khi khởi kiện các nền tảng giao dịch tiền điện tử như Coinbase, và đồng thời xem chúng là những sàn giao dịch chứng khoán, nhà môi giới và trung tâm thanh toán bù trừ chưa đăng ký giao dịch chứng khoán không được phép, tương tự như việc chưa đăng ký giao dịch các tài sản tiền điện tử. SEC đã ra tòa với các vụ kiện chống lại Coinbase và sàn giao dịch Binance (cũng như chi nhánh Hoa Kỳ của Binance - Binance.US) vào tháng Sáu trong năm nay.

Cynthia Lummis, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

Bản tóm tắt amicus đã được gửi đến Thẩm phán Katherine Polk Failla của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York đã lặp lại lập luận của Coinbase trong kiến nghị phán quyết để yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đưa ra.

Cụ thể, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử bao gồm Hiệp hội Blockchain, Hội đồng đổi mới tiền điện tử, Phòng thương mại kỹ thuật số, Quỹ giáo dục DeFi, Phòng tiến bộ, Hiệp hội công nghệ tiêu dùng và các công ty liên doanh như Andreessen Horowitz và Paradigm, cùng với một nửa tá học giả đã nộp tổng cộng sáu bản tóm tắt. Đáng chú ý, Thượng nghị sĩ không được tính trong số này.

Vào đầu tháng này, Coinbase đã đề xuất rằng các giao dịch mà SEC đã chỉ ra không đáp ứng định nghĩa của hợp đồng đầu tư và do đó không vi phạm luật chứng khoán.

Các bản tóm tắt amicus đã được đưa ra ngay sau khi SEC đã giải quyết các khoản phí tương tự với Bittrex, một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu khác có chi nhánh tại Hoa Kỳ, và hiện đang trong quá trình phá sản.

Bản tóm tắt nói rằng vụ kiện này không phải là về việc thực thi pháp luật, mà thay vào đó, SEC đang tìm cách ảnh hưởng đối với các vấn đề kinh tế, chính trị và pháp lý mà hiện đang được Quốc hội và nhiều cơ quan đang xem xét tích cực. Bản tóm tắt cũng nhấn mạnh rằng các câu hỏi quan trọng liên quan đến vụ kiện này đang được đưa ra trước Quốc hội và nguyên tắc phân chia quyền lực cơ bản cần trì hoãn Quốc hội thay vì áp dụng quan điểm mới và mở rộng của SEC về thẩm quyền của mình.

Hầu hết các bản tóm tắt đều trích dẫn vụ kiện gần đây của Tòa án Tối cao West Virginia chống lại Cơ quan Bảo vệ Môi trường, để bảo vệ rằng các cơ quan quản lý không thể vượt quá phạm vi nhiệm vụ của họ mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Tuy nhiên, lập luận gần đây này đã bị bác bỏ bởi một thẩm phán liên bang khác trong cùng một tòa án, trong một vụ kiện SEC khác chống lại một nền tảng tiền điện tử. Thẩm phán Jed Rakoff đã bác bỏ kiến nghị bác bỏ của Terraform Labs và viết rằng ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn chưa đủ mạnh để đáp ứng các tiêu chuẩn của Tòa án Tối cao.

Tuy còn chưa rõ liệu Quốc hội có thực hiện hành động nhanh chóng đối với việc quy định rộng rãi về tiền điện tử hay không, có những dấu hiệu về việc Bộ Nông nghiệp và Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã đưa ra các luật liên quan đến cấu trúc thị trường và stablecoin. Tuy nhiên, việc thông qua các dự luật này qua Hạ viện và sau đó qua Thượng viện vẫn chưa chắc chắn.

Bản tóm tắt của Thượng nghị sĩ Lummis đã lưu ý rằng các nhà lập pháp, bao gồm cả cô và Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand (D-N.Y.), đã đưa ra một số dự luật trong những năm gần đây nhằm xác định rõ thẩm quyền của SEC và cơ quan chị em của nó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Các dự luật này thừa nhận rằng ngành công nghiệp tiền điện tử không hoàn toàn phù hợp với luật chứng khoán hiện hành và việc vượt quá quyền hạn của SEC theo luật hiện tại. Bản tóm tắt cũng cho biết rằng có nhiều lợi ích đang bị đe dọa và cần một cách tiếp cận toàn diện vượt ra ngoài phạm vi của một cơ quan duy nhất, bao gồm cả các phương pháp tiếp cận được triển khai trên toàn thế giới. Quốc hội đồng tình với những cân nhắc quan trọng này.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp