Tin nhắn hàng ngày trên LayerZero giảm xuống mức thấp kỷ lục

29/05/2024 13:35
0
Artboard-12 1.6K

LayerZero là một giao thức liên chuỗi cho phép giao tiếp giữa các blockchain khác nhau. Số lượng tin nhắn được gửi đi qua giao thức này gần đây đã giảm mạnh sau ngày snapshot cho đợt airdrop token sắp tới.

Trước ngày 30/4, ngày snapshot để xác định các địa chỉ đủ điều kiện nhận airdrop, số lượng tin nhắn hàng ngày gửi qua LayerZero đạt mức cao 348.000 tin nhắn. Tuy nhiên, con số này đã giảm xuống còn khoảng 70.000 tin nhắn vào ngày 5/5, và gần đây còn thấp hơn, chỉ khoảng 40.000 tin nhắn/ngày.

Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2023, trước khi hoạt động trên nền tảng LayerZero thực sự tăng trưởng. Sự sụt giảm đáng kể này cho thấy có thể có nhiều "sybil farmer" - những người chỉ tham gia vào nền tảng để nhận được phần lớn quyền airdrop token.

LayerZero Labs đã đưa ra một chiến lược đặc biệt để đối phó với vấn đề này. Họ cho phép sybil farmer tự nhận diện và báo cáo, nhận 15% quyền airdrop họ được hưởng. Giai đoạn báo cáo kéo dài 2 tuần và hơn 100.000 địa chỉ đã tự nhận là sybil farmer. Sau đó, LayerZero phối hợp với các đối tác để xác định thêm 703.000 địa chỉ sybil farmer nữa.

Giai đoạn tiếp theo cho phép cộng đồng "bounty hunter" báo cáo các địa chỉ sybil farmer còn lại, đổi lấy một phần quyền airdrop của những địa chỉ đó. Tuy nhiên, chương trình này đã phải tạm dừng sau 1 ngày triển khai do nhận quá nhiều báo cáo và kháng cáo.

Dù chiến lược chống sybil farmer của LayerZero sẽ kết thúc ra sao, nó đã tác động lớn đến hoạt động của nền tảng. Số lượng tin nhắn sẽ giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 năm qua, điều này cho thấy có rất nhiều sybil farmer cần được phát hiện và loại bỏ khỏi đợt airdrop sắp tới.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap