Vitalik Buterin chia sẻ kế hoạch phát triển Ethereum trong năm 2024

02/01/2024 10:39
0
Artboard-12 13.6K

Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum, đã mới cập nhật kế hoạch cho blockchain này trong năm 2024. Trong đó, anh xác định những ưu tiên cốt lõi đối với tương lai của hệ sinh thái Ethereum.

Trong bài viết được đăng vào sáng ngày 31/12, nhà sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã chia sẻ kế hoạch cập nhật cho blockchain lớn thứ hai trên thế giới trong năm 2024.

So với phiên bản cuối năm 2022, lộ trình phát triển của Ethereum vẫn duy trì 6 giai đoạn phát triển quan trọng, trong đó có sự kiện quan trọng The Merge, nơi tích hợp cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake.

Tuy nhiên, Vitalik Buterin đã chỉ ra những cải tiến quan trọng cần được triển khai một cách nhanh chóng:

  1. The Merge: Sử dụng Single-slot Finality để giải quyết vấn đề của cơ chế Proof-of-Stake.

  2. The Surge: Nâng cấp Dencun để triển khai EIP-4844, nhằm đạt được mục tiêu xử lý 100.000 giao dịch/giây.

  3. The Scourge: Giải quyết vấn đề MEV và rủi ro từ sự tập trung hóa của liquid staking.

  4. The Verge: Đơn giản hóa quy trình xác thực block.

  5. The Purge: Đơn giản hóa giao thức Ethereum.

  6. The Splurge: Xử lý các vấn đề khác như cải tiến EVM, áp dụng Account Abstraction trên quy mô lớn, và nhiều điểm khác nữa.

Trong bài viết, Vitalik Buterin đã ủng hộ giải pháp Single-slot Finality (SSF) như "con đường dễ nhất để giải quyết nhiều điểm yếu hiện tại của thiết kế Ethereum [Proof of Stake]".

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh rằng The Scourge cần phải được điều chỉnh để ngăn chặn sự tập trung tại hai "chiến trường" chính của Ethereum: MEV và liquid staking. Hiện tại, dịch vụ Ethereum staking của Lido Finance đang tạo ra lo ngại lớn về sự tập trung trong lĩnh vực liquid staking khi mà lượng ETH được staked trong dự án này vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Bên cạnh những thay đổi nhỏ, ưu tiên cốt lõi của hệ sinh thái Ethereum vẫn giữ nguyên so với kế hoạch năm trước. Mặc dù không đưa ra ước tính thời gian thực hiện, Vitalik đảm bảo rằng các thay đổi sẽ được triển khai theo đúng ưu tiên.

Gần đây, Vitalik Buterin đã trở lại mạng xã hội, chia sẻ quan điểm cá nhân về việc thay đổi cơ chế Proof-of-Stake để tránh quá tải cho mạng Ethereum. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quay trở lại các giá trị cốt lõi như phi tập trung, kháng kiểm duyệt và mã nguồn mở.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp