Vitalik Buterin đề xuất EIP-7706, xây dựng loại phí gas "calldata" mới cho Ethereum

14/05/2024 20:22
0
Artboard-12 941

Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã đề xuất Ethereum Improvement Proposal (EIP) mới mang tên EIP-7706, đề nghị thiết lập một loại chi phí gas riêng biệt cho phân đoạn calldata của giao dịch.

Hiện tại, giao dịch Ethereum bao gồm hai loại gas chính: một để thực thi, tính toán cho việc xử lý giao dịch, và một cho lưu trữ dữ liệu dưới dạng "blob".

Đề xuất của Buterin khuyến nghị thiết lập một loại gas thứ ba chuyên dụng cho calldata, phần mang dữ liệu được gửi đến hợp đồng thông minh khi các hàm được gọi.

Nếu đề xuất này được chấp nhận, mạng lưới Ethereum sẽ điều chỉnh giá trị riêng cho việc truyền dữ liệu calldata, độc lập với các chi phí khác liên quan đến tính toán hay lưu trữ. Điều này nhằm giảm phí gas cho các giao dịch chứa nhiều dữ liệu nhưng không quá tốn kém về mặt tính toán.

Ngoài ra, Buterin cũng đề xuất một hệ thống quản lý điều chỉnh giá cho cả ba loại gas - thực thi, blob và calldata - một cách thống nhất. Đề xuất này đưa ra một loại giao dịch mới cung cấp max_basefee và priority_fee dưới dạng vector, cung cấp các giá trị tương ứng cho từng loại gas.

Việc giới thiệu loại phí calldata riêng biệt và hệ thống quản lý thống nhất nhằm tối ưu hóa chi phí giao dịch trên mạng lưới Ethereum, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hiệu quả chi phí trong các ứng dụng phi tập trung.

Đề xuất EIP-7706 của Buterin đang trong quá trình thảo luận và xem xét bởi cộng đồng phát triển Ethereum. Nếu được chấp thuận, nó sẽ đóng góp vào việc cải thiện tính khả năng mở rộng và giảm chi phí cho các ứng dụng chạy trên mạng lưới Ethereum.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap