Vitalik Buterin đề xuất mô hình hai tầng để giải quyết "thách thức tập trung hóa" trong staking Ethereum

09/10/2023 07:17
0
Artboard-12 12.4K

Nhà sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã công bố một đề xuất sáng tạo nhằm tinh chỉnh cơ chế staking của nền tảng.

Là blockchain lớn thứ hai về vốn hóa thị trường, sự phát triển liên tục của Ethereum rất quan trọng đối với cơ sở người dùng rộng lớn của nó, và những thay đổi đề xuất này nhằm tăng cường phân cấp, hiệu quả và bảo mật.

Tầm nhìn phi tập trung hóa cho Staking

Mối quan tâm chính được đề cập trong đề xuất của Buterin xoay quanh những hạn chế của cơ chế staking hiện tại.

Đặc biệt, ông chỉ ra các vấn đề về sự tập trung hóa xung quanh quá trình lựa chọn các nhà điều hành nút trên các nhóm staking khác nhau và xác định những không hiệu quả trong cơ chế đồng thuận Layer 1 (L1) hiện tại.

Hiện tại, những hạn chế của việc staking đơn lẻ kết hợp với các vấn đề xung quanh staking thanh khoản có nghĩa là nền tảng chỉ có thể xử lý khoảng 100.000 đến 1 triệu chữ ký BLS mỗi slot.

Một rắc rối phát sinh thêm từ nhu cầu chịu trách nhiệm trong việc ký, đòi hỏi một hồ sơ tham gia cho mỗi chữ ký. Nếu Ethereum mở rộng toàn cầu, sử dụng toàn bộ danksharding cho lưu trữ có thể vẫn thiếu, với chỉ 16 MB mỗi slot chứa được khoảng 64 triệu người tham gia staking.

Lấy cảm hứng từ các mô hình được thực hiện bởi Rocketpool và Lido, Buterin đề xuất áp dụng hệ thống staking hai tầng. Trong cấu trúc này, Nhà điều hành Nút (Node Operators) và Người ủy thác (Delegators) nổi lên như những nhân vật trung tâm.

Để khắc phục điều này, Buterin đề xuất mô hình staking hai tầng:

  • Cấp độ có thể cắt giảm có độ phức tạp cao với hoạt động thường xuyên nhưng số lượng người tham gia hạn chế (khoảng 10.000).
  • Cấp độ phức tạp thấp, nơi thành viên tham gia không thường xuyên và phải đối mặt với rủi ro giảm thiểu hoặc không có rủi ro.

Mô hình này sẽ liên quan đến việc sửa đổi giới hạn số dư của người xác thực và triển khai ngưỡng cân bằng để phân loại người xác thực thành các tầng này.

Buterin mô tả chi tiết về các vai trò tiềm năng dành cho các staker nhỏ:

  • Lựa chọn ngẫu nhiên 10.000 staker nhỏ cho mỗi slot, những người ký tên vào slot đầu của họ. Nếu có sự khác biệt giữa lựa chọn của người staker và nhà điều hành nút, nó sẽ kích hoạt lỗi, thúc đẩy can thiệp của cộng đồng.

  • Một hệ thống trong đó người ủy quyền tuyên bố sự hiện diện trực tuyến của họ, đề nghị phục vụ như một staker nhỏ trong một khoảng thời gian nhất định. Để thông điệp của một nút được công nhận, nó cần sự phê chuẩn của cả nút và một người ủy quyền được chọn ngẫu nhiên.

  • Một cách tiếp cận trong đó người ủy quyền báo hiệu khả năng của họ, và sau đó, người ủy quyền được chọn xác nhận tình trạng trực tuyến của họ. Sau đó, những người ủy quyền này có thể công bố danh sách bao gồm để xác thực khối.

Các vai trò được hình dung cho các staker nhỏ được đặc trưng bởi sự tham gia không thường xuyên của họ và bản chất không bị cắt giảm. Điều quan trọng là, những vai trò này giải quyết vấn đề đáng kể của khả năng đa số 51% nhà điều hành nút cố gắng kiểm duyệt giao dịch.

Buterin cũng cân nhắc các giải pháp này trong bối cảnh các tính năng nhóm staking. Ông đề xuất các giao thức cho phép người xác thực chỉ định hai khóa staking: một khóa vĩnh viễn và một khóa tạm thời, khi kết hợp, ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện khối cuối cùng.

Ý nghĩa

Đề xuất của Buterin không chỉ là sửa lỗi kỹ thuật, đó là tầm nhìn cho tương lai của Ethereum. Bằng cách phân cấp hơn nữa quá trình staking và tích hợp các mạng lưới an toàn, anh ấy hướng tới:

  • Trao quyền cho những người thiếu nguồn lực để đặt cược một mình, mang lại cho họ những cơ hội tham gia có ý nghĩa.
  • Giảm tải xử lý giao dịch trên lớp đồng thuận của Ethereum, giúp tất cả mọi người chạy nút xác thực dễ dàng hơn.

Bằng cách phổ biến quy trình staking và nhúng các biện pháp bảo vệ, các mục tiêu rất rõ ràng: trao quyền cho những người theo truyền thống thiếu phương tiện để staking một mình bằng cách cung cấp cho họ một cách có ý nghĩa để tham gia và giảm bớt căng thẳng xử lý giao dịch trên lớp đồng thuận của Ethereum. Điều này đảm bảo một nền tảng dễ tiếp cận hơn cho những người có ý định chạy nút xác thực.

Các cải tiến được đề xuất nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về sửa đổi giao thức chiến lược, tối thiểu, tất cả đều hướng tới một mạng Ethereum cân bằng, phi tập trung và có chức năng cao.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp