Vitalik Buterin đưa ra đề xuất EIP-7702 nhằm cải tiến account abstraction của EIP-3074

09/05/2024 08:36
0
Artboard-12 1.2K

Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, cùng với các đồng tác giả khác đã đưa ra Đề xuất Cải tiến Ethereum (EIP) 7702 - một giải pháp thay thế cho EIP-3074 nhằm tinh chỉnh cách trừu tượng hóa tài khoản trên mạng Ethereum.

EIP-7702 đề xuất một loại giao dịch mới cho phép các địa chỉ tài khoản Ethereum thông thường (EOA) tạm thời hoạt động như hợp đồng thông minh trong quá trình giao dịch, với trạng thái ban đầu được khôi phục sau đó. Điều này sẽ giúp đạt được khả năng tương thích cao hơn với tiêu chuẩn ERC-4337 về "trừu tượng hóa tài khoản cuối trò chơi".

Trừu tượng hóa tài khoản cho phép các ví hoạt động như hợp đồng thông minh, mang lại khả năng như xác thực đa yếu tố, khôi phục xã hội và tính linh hoạt khi giao dịch với bất kỳ token nào. EIP-7702 được thiết kế để tương thích rất tốt với tính năng này mà không quá phức tạp.

Loại giao dịch mới trong EIP-7702 bao gồm các trường cho mã hợp đồng và chữ ký, cung cấp các chức năng tương tự như giao dịch theo đợt và giao dịch được tài trợ được đề xuất trước đó trong EIP-3074.

Bằng cách cho phép EOA tạm thời tự chuyển sang hợp đồng, chúng có thể được đóng gói vào ERC-4337 theo cách tương thích với EntryPoint hiện tại. Điều này mở ra cơ hội triển khai tính năng trừu tượng hóa tài khoản trong các bản nâng cấp mạng Ethereum tương lai.

Hayden Adams, người sáng lập Uniswap, đã chỉ ra rằng EIP-7702 bổ sung khả năng kháng lượng tử và tương thích tốt hơn với ERC-4337 so với đề xuất EIP-3074 trước đó.

Khi cộng đồng Ethereum đánh giá đề xuất mới này, EIP-7702 có thể định hình lại cách triển khai tính năng trừu tượng hóa tài khoản quan trọng, mang lại nhiều khả năng mở rộng cho hệ sinh thái Ethereum.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap