Web3: Ra mắt zkEVM - Bước tiến đột phá cho cơ sở hạ tầng game

15/08/2023 12:23
0
Artboard-12 24.7K

ZK rollup được xây dựng trên nền tảng Polygon Supernets, một giải pháp được tạo ra để hỗ trợ việc tạo ra các blockchain cá nhân cho các ứng dụng mới một cách thuận tiện.

Hôm nay, Immutable - một nền tảng chơi game web3 - đã thông báo khởi đầu giai đoạn thử nghiệm công khai cho một blockchain lớp 2 mới mang tên "Immutable zkEVM." Mục tiêu của họ là giảm sự phụ thuộc vào một cơ sở hạ tầng mạng duy nhất.

zkEVM, viết tắt của "zero-knowledge Ethereum Virtual Machine," là một giải pháp tổng hợp không có kiến thức (ZK) nhằm cải thiện hiệu suất. Điểm đặc biệt là nó giúp giảm phí gas và tăng khả năng xử lý giao dịch, đồng thời tương thích hoàn toàn với Máy ảo Ethereum. Điều này cho phép các nhà phát triển xây dựng trò chơi web3 mà không gặp khó khăn khi di chuyển hợp đồng thông minh từ Ethereum sang mạng thử nghiệm zkEVM của Immutable.

zkEVM của Immutable được xây dựng dựa trên Supernets của Polygon, một khung hỗ trợ cho việc tạo ra các blockchain riêng cho ứng dụng một cách dễ dàng. Sản phẩm này sẽ hoạt động song song với Immutable X, một nền tảng được gọi là "validium" xây dựng trên StarkNet. Được đánh giá bởi L2Beat là dự án lớp 2 đứng thứ bảy lớn nhất.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp