Wormhole hợp tác AMD để gia tăng sức mạnh hệ thống "Light Client"

22/02/2024 08:30
0
Artboard-12 7.2K

Wormhole, một nền tảng tương tác giữa các blockchain, đã thông báo về việc hợp tác với AMD để tăng cường sức mạnh của hệ thống "Light Client". Nền tảng này sẽ sử dụng các chip FPGA cấp doanh nghiệp của AMD để mở rộng khả năng giao tiếp xuyên chuỗi bằng cách sử dụng bằng chứng không có kiến thức.

Wormhole đã chấp nhận tích hợp các bằng chứng không có kiến thức vào nền tảng của mình, nhằm mục đích tạo ra các "hành lang" an toàn giữa các blockchain để giao tiếp một cách an toàn và bảo mật hơn. Để làm được điều này, họ đang phát triển các triển khai "light client" sử dụng công nghệ ZKP để chuyển giao an toàn trên các chuỗi khác nhau.

Các chip FPGA của AMD sẽ giúp tăng cường sức mạnh tính toán cần thiết cho việc tạo và xác minh các bằng chứng trên các mạng. AMD không chỉ cung cấp phần cứng mà còn chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn về tăng tốc phần cứng để cải thiện khả năng mở rộng của các ứng dụng trong hệ sinh thái Wormhole.

Wormhole đang lên kế hoạch triển khai mạng chính của các zero-knowledge (ZK) light clients trên nhiều blockchain khác nhau. Họ đang hợp tác với các đối tác khác như Succinct Labs để nâng cao hiệu suất của ứng dụng khách ZK dựa trên Ethereum.

Mục tiêu của Wormhole là tạo ra các kênh liên lạc an toàn trên nhiều blockchain lớn như Ethereum, Near, Solana, Aptos, Sui và Cosmos. Việc sử dụng các thiết bị AMD sẽ hỗ trợ việc mở rộng quy mô của việc tạo bằng chứng và xác minh trong các máy khách nhẹ.

Wormhole đặc biệt nhấn mạnh về tính bảo mật của sản phẩm của họ và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các light client dựa trên ZK trong việc cải thiện tính bảo mật và phân cấp của dự án.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp