Yearn Finance cho biết tập lệnh bị lỗi đã xóa sạch 1,4 triệu đô la khỏi kho bạc

14/12/2023 09:41
0
Artboard-12 16.2K

Giao thức canh tác lợi nhuận Yearn Finance cho biết một tập lệnh đa chữ ký bị lỗi đã xóa sạch 63% vị thế trong kho bạc của nó. Không có tiền của người dùng bị ảnh hưởng. 

Sự cố xảy ra trong "quá trình chuyển đổi token phí thường xuyên thay mặt cho quỹ của Yearn", theo một bài đăng thông báo trên Github. Đoạn mã lỗi đã khiến 3,794,894 token lp-yCRVv2 được đổi lấy 779,958 token yvDAI.

"Toàn bộ số dư trong quỹ lp-yCRVv2 (POL, cộng với phí) đã được chuyển nhầm vào tài khoản nhiều chữ ký giao dịch, khi chỉ mong đợi một phần phí nhỏ nhiều hơn. Đoạn mã được sử dụng bởi nhiều chữ ký giao dịch để đổi token thiếu kiểm tra đầu ra đủ và chứa một lỗi logic sẽ đã giới hạn kích thước giao dịch thành một mức hợp lý."

Giao dịch đã dẫn đến sự trượt giá đáng kể, "mà sau đó đã quay trở lại giá bình thường ngay sau đó bởi thị trường," đội ngũ giao thức viết, yêu cầu bất kỳ người dùng nào có lợi nhuận từ sự chuyển động giá do sự cố gây ra "trả lại một số mà họ cảm thấy là hợp lý đến chữ ký nhiều của Yearn."

Lỗ tổng cộng là 1,4 triệu đô la trước khi có bất kỳ khoản tiền nào được trả lại, chiếm khoảng 2% của toàn bộ quỹ, Yearn cho biết.

"Chúng tôi đang kỳ vọng có một số khoản tiền được trả lại, có các kênh giao tiếp mở."

Để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai, các nhà phát triển giao thức dự định "phân chia các quỹ POL thành các hợp đồng quản lý riêng, giới thiệu thông báo đầu ra dễ đọc hơn trên đoạn mã giao dịch và áp đặt ngưỡng ảnh hưởng giá nghiêm ngặt hơn.

Đầu năm nay , một vụ khai thác liên quan đến phiên bản Yearn đầu tiên, được gọi là iearn, đã gây thiệt hại 11,6 triệu USD, theo PeckShield. Vào tháng 2, một vụ khai thác đã dẫn đến việc mất số tiền điện tử trị giá 11 triệu đô la từ một trong các kho tiền của nó.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp