ZkSync giới thiệu khung quản trị phi tập trung có tên ZK Nation

11/06/2024 08:17
0
Artboard-12 452

ZkSync, một mạng lưới Layer 2 trên Ethereum do Matter Labs phát triển, đã giới thiệu một hệ thống quản trị mới dựa trên cộng đồng mang tên ZK Nation.

"ZK Nation là một cộng đồng dẫn dắt bởi mục đích chung là quản trị, bảo vệ và phát triển giao thức ZkSync."

Thông báo cho biết dự án sẽ áp dụng hệ thống quản trị mới để duy trì các cam kết về phi tập trung hóa. Diễn biến này trùng hợp với kế hoạch của dự án về việc phát hành token và airdrop trong tháng này, điều có thể làm tăng tính phi tập trung của mạng lưới.

"Để giữ vững trên hành trình phía trước, ZkSync phụ thuộc vào một cộng đồng sôi nổi được trao quyền thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa thông qua quản trị giao thức. Token giao thức ZkSync, thông qua khung quản trị on-chain của ZK Nation, được thiết kế để trao quyền cho người giữ token đề xuất, thảo luận và bỏ phiếu cho các nâng cấp giao thức."

ZK Nation sẽ bỏ phiếu cho các đề xuất cộng đồng. Hệ thống quản trị sẽ cho phép chủ sở hữu token đưa ra các đề xuất và bỏ phiếu cho việc nâng cấp giao thức và thay đổi tham số mạng.

ZK Nation sẽ bao gồm ba cơ quan on-chain: Đại hội đồng Token, Hội đồng An ninh và Các Vị Hộ pháp. Những cơ quan này sẽ hoạt động trong các cơ cấu pháp lý khác nhau để đảm bảo sự bảo vệ tối đa cho Đại hội đồng Token. Cùng nhau, họ sẽ tương tác với các hợp đồng thông minh của ZkSync và các kênh phối hợp, chẳng hạn như cổng bỏ phiếu và uỷ quyền ban đầu của ZkSync trên Tally.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap