zkSync ra mắt ZK Stack, hướng tới mục tiêu “Hyperchain”

27/06/2023 09:16
0
Artboard-12 30.3K

Công ty Matter Labs đang phát triển ZK Stack và hiện tại đang xây dựng Hyperchain - một mạng lưới gồm nhiều blockchain zk chạy trên chuỗi zkSync Era.

Theo The Block, ZK Stack là một bộ mã nguồn hỗ trợ cho các nhà phát triển xây dựng mạng lưới blockchain trên nền tảng zkSync Era. Anthony Rose, Phó Chủ tịch Công nghệ của Matter Labs, đã khẳng định rằng ZK Stack sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch Hyperchain.

Việc zkSync giới thiệu ZK Stack đã tạo ra sự cạnh tranh với Optimism, một lớp 2 hàng đầu trên Ethereum. Trong khi zkSync nhắm đến Hyperchain với ZK Stack, Optimism sử dụng OP Stack để mở rộng tầm nhìn về Superchain.

Theo thông tin từ Aliniex, gần đây Optimism đã có một bước đi đáng chú ý bằng việc thông báo thay đổi tên thành OP Mainnet, nhằm biến dự án thành một mạng lưới "superchain" với nhiều Layer 2 khác nhau.

Theo hướng dẫn của dự án, OP Mainnet đã xác định tầm nhìn mới của mình là xây dựng một hệ sinh thái "superchain" bao gồm nhiều Layer 2 khác nhau. OP Labs, đội phát triển của OP Mainnet, đang phát triển phần mềm có tên là OP Stack để hỗ trợ việc triển khai các layer 2 cho các nhà phát triển.

Superchain là một tập hợp các dự án rollups được triển khai trên OP Stack. Mục tiêu của superchain là tạo ra một nền tảng mở rộng phi tập trung, an toàn và đáng tin cậy để hỗ trợ việc phát triển các ứng dụng phi tập trung trên blockchain Ethereum. OP Mainnet sẽ là layer cơ bản để xây dựng superchain.

Hiện tại, hệ sinh thái "superchain" đã có một số dự án đáng chú ý như Base và Zora Network.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại:
Aliniex tổng hợp