Bản nâng cấp "Dencun" của Ethereum bắt đầu hoạt động trên testnet thứ hai

31/01/2024 08:59
0
Artboard-12 11.8K

Bản nâng cấp lớn nhất của blockchain Ethereum kể từ đầu năm 2023 đã bắt đầu triển khai trên mạng thử nghiệm thứ hai trong số ba mạng thử nghiệm. Dự án "Dencun," với tính năng "proto-danksharding," đã tiến một bước gần hơn với việc thực hiện trên mạng chính.

Proto-danksharding được thiết kế để giảm chi phí giao dịch cho các blockchain lớp 2 và làm cho tính khả dụng của dữ liệu trở nên chi phí rẻ hơn, thông qua việc giới thiệu không gian ngăn mới cho dữ liệu được gọi là "blobs." Sự mở rộng nhanh chóng của số lượng chuỗi lớp 2 trên Ethereum khiến cho bản nâng cấp trở thành yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng của hệ sinh thái.

Quá trình nâng cấp Dencun trên mạng thử nghiệm Sepolia đã diễn ra vào Thứ Năm từ 22:51 UTC đến 23:10 UTC.

Sepolia là mạng thử nghiệm thứ hai trong số ba mạng thử nghiệm chạy mô phỏng Dencun. Đầu tháng này, Dencun đã xuất hiện trực tiếp trên mạng thử nghiệm Goerli, nhưng ban đầu không thể hoàn thiện. Tuần tới, vào ngày 7 tháng 2, Dencun sẽ được triển khai trên mạng thử nghiệm Ethereum cuối cùng của mình, Holesky. Sau đó, các nhà phát triển sẽ công bố ngày kích hoạt Dencun trên blockchain chính.

Các mạng thử nghiệm sao chép một blockchain chính và cho phép các nhà phát triển thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giao thức hoặc ứng dụng phi tập trung trong một môi trường cổ phần thấp.

Dencun, dự kiến diễn ra vào quý cuối cùng của năm 2023, sẽ là bản nâng cấp lớn nhất cho Ethereum kể từ bản nâng cấp Shapella vào tháng 3 năm ngoái, cho phép rút tiền đặt cược ether (ETH).

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp