Bộ phận phát triển Metaverse của Meta tiếp tục lỗ 4 tỷ USD trong quý đầu 2023

27/04/2023 15:14
0
Artboard-12 31.8K

Bộ phận phát triển Metaverse Reality Labs của Meta đã ghi nhận khoản lỗ 4 tỷ USD trong quý đầu năm nay. Tuy nhiên, tổng thể báo cáo tài chính của Meta vẫn cho thấy lợi nhuận. Tuy nhiên, khoản lỗ của Reality Labs đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Meta và giảm xuống còn 5,7 tỷ USD.

Trong báo cáo lợi nhuận, Zuckerberg đã giải thích rằng bộ phận Reality Labs của công ty có thể gánh thêm nhiều tổn thất trong phần còn lại của năm 2023. Ông dự đoán rằng khoản lỗ hoạt động của Reality Labs sẽ tiếp tục tăng trong năm 2023. Tuy nhiên, công ty đã bù đắp được các tổn thất này thông qua sự phát triển của công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Zuckerberg cũng cho biết rằng công việc trí tuệ nhân tạo đang mang lại kết quả tốt trên các ứng dụng và kinh doanh của công ty. Công ty đang trở nên hiệu quả hơn để xây dựng sản phẩm tốt hơn và nhanh hơn, và đang trong vị trí mạnh hơn để cung cấp tầm nhìn dài hạn của công ty.

Mặc dù Zuckerberg đã đánh giá trí tuệ nhân tạo là "đầu tư lớn nhất của công ty", ông vẫn cho rằng các tham vọng Metaverse của Meta vẫn là ưu tiên hàng đầu của công ty.

Aliniex tổng hợp