Các nhà đầu tư tiền điện tử hoạt động kiếm được 2,5 triệu đô la tiền thưởng sau chiến dịch trên FloorDAO

07/10/2023 12:36
0
Artboard-12 16.9K

Tổ chức tự trị phi tập trung ban đầu đã tập trung vào việc phát triển các công cụ tài chính tương tự NFT. Tuy nhiên, sự quan tâm của các nhà đầu tư đang dịch chuyển đến kho bạc của FloorDAO.

Công ty tập trung vào tài chính NFT, FloorDAO, đã thực hiện việc "chia tách" thành hai thực thể độc lập trong tuần này với mục tiêu loại bỏ những nhà đầu tư tích luỹ cổ phần có ảnh hưởng trong hệ thống quản trị của dự án.

FloorDAO, một công ty đang phát triển sản phẩm liên quan đến "NFT-Fi," vừa gửi hơn 2,5 triệu đô la từ tài khoản của họ - dưới dạng tiền điện tử và NFT - cho một nhóm nhỏ có tên FloorkDAO, do các nhà đầu tư hoạt động kiểm soát. Những nhà đầu tư này nhanh chóng chia sẻ số tiền đó để trao đổi thành các token FLOOR với giá gần 5 đô la, tăng lên từ mức 1,89 đô la ở đầu năm. Các token FLOOR còn lại hiện đang giao dịch quanh mức 3,88 đô la, cho thấy sự đánh giá của những nhà đầu tư không chọn bán ra khỏi FloorDAO, mà thay vào đó, duy trì cổ phần của họ.

Đây là một ví dụ tiêu biểu cho việc những nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử đang tiến hành chiến dịch nhằm vào các tổ chức tự trị phi tập trung, hay DAO. Đây là các tổ chức đã bắt đầu tiếp nhận một hình thức nguyên thủy của các công ty dựa trên blockchain. Điều này đặc biệt có ý nghĩa vì các DAO thường có số tiền lớn trong kho bạc của họ, chứa đầy tiền thu được từ việc bán token và các nguồn khác; các nhà đầu tư hoạt động cố gắng nắm bắt các mã thông báo quản trị với giá thấp hơn giá trị ước tính mà DAO nắm giữ và sau đó thúc đẩy dự án mục tiêu mua chúng một cách hiệu quả với giá tốt hơn.

Điều này thực hiện được vì nhiều DAO xem xét mã thông báo quản trị đã phát hành của họ như là chip quyền quản trị; càng nhiều chip, họ càng có nhiều quyền tham gia vào quyết định của DAO. Do vậy, các nhà đầu tư hoạt động có thể dễ dàng tích lũy cổ phần có ảnh hưởng hơn. Trong trường hợp của FloorDAO, cổ phần của họ đã tăng đến mức mà người tin tưởng nhất vào dự án cảm thấy không thể ảnh hưởng đến quá trình quản lý dự án một cách đáng kể.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp