Coinbase triển khai giao dịch futures cho Dogecoin, Litecoin và Bitcoin Cash

21/03/2024 09:40
0
Artboard-12 4.2K

Coinbase sẽ triển khai giao dịch futures cho Dogecoin, Litecoin và Bitcoin Cash vào ngày 1 tháng 4, một sự kiện được xem là nghiêm túc dù ban đầu có vẻ là một trò đùa. Coinbase Derivatives đã thông báo kế hoạch này với ý định khởi động giao dịch hợp đồng tương lai cho các loại tiền điện tử hàng đầu trong dịp này.

Trong ngày 7 tháng 3, Coinbase Derivatives đã gửi ba lá thư riêng tới Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) để thông báo về kế hoạch triển khai các hợp đồng tương lai thanh toán bằng tiền mặt hàng tháng cho Dogecoin, Litecoin và Bitcoin Cash. Các thông tin liên lạc này mô tả chi tiết về quy mô, phương thức thanh toán của các hợp đồng được đề xuất và cấu trúc tỷ lệ chuẩn của Market Vector.

Coinbase đã nhấn mạnh rằng họ sẽ tận dụng quy trình tự chứng nhận theo Quy định 40.2(a) của CFTC để liệt kê các hợp đồng tương lai này. Điều này cho phép Coinbase giới thiệu các sản phẩm mới mà không cần chờ đợi phê duyệt trực tiếp từ CFTC, miễn là các sản phẩm này tuân thủ các quy định của CFTC và luật giao dịch hàng hóa.

Sự lựa chọn của Coinbase để triển khai giao dịch tương lai cho Dogecoin, Litecoin và Bitcoin Cash đặt ra những câu hỏi pháp lý thú vị, đặc biệt là khi những loại tiền này được xem xét là hàng hóa. Nhà phân tích nghiên cứu James Seyffart của Bloomberg Intelligence ETF đã đề xuất rằng việc này có thể tạo ra thách thức pháp lý, đặc biệt là sau khi quyết định phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay đã được thông qua. Lựa chọn chiến lược của Coinbase có thể tạo ra những tác động đáng chú ý trong ngành.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

HiepGiap