Google Cloud hợp tác làm validator cho Flare

16/01/2024 10:10
0
Artboard-12 16.9K

Bộ phận đám mây của gã khổng lồ công nghệ Google (GOOGL) đã tham gia mạng blockchain Flare như một trình xác thực và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng.

Google Cloud là một trong 100 tổ chức đảm nhận cả hai vai trò này, vừa bảo vệ mạng lưới như một trình xác thực và đồng thời đóng góp vào Flare Time Series Oracle (FTSO).

Flare, tự gọi mình là "blockchain cho dữ liệu," mang lại cho nhà phát triển quyền truy cập vào dữ liệu phi tập trung thông qua hệ thống Oracle của mình. Trong ngôn ngữ blockchain, Oracle đề cập đến các thực thể kết nối mạng lưới với các hệ thống bên ngoài, cho phép thực hiện hợp đồng thông minh dựa trên đầu vào và đầu ra từ thế giới bên ngoài.

Những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng của Flare chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu chất lượng cao, giúp nhà phát triển xây dựng các trường hợp sử dụng cho công nghệ blockchain và thúc đẩy sự áp dụng của nó.

Hiếm có những đơn vị cung cấp quy mô dữ liệu lớn như Google Cloud, làm cho đây là một đối tác quảng bá cho Flare và là một lời nhắc về sự áp dụng blockchain đang diễn ra tại các đại gia công nghệ như Google.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp