Liechtenstein dự định chấp nhận Bitcoin làm phương thức thanh toán

08/05/2023 08:25
0
Artboard-12 21.5K

Công quốc Liechtenstein dự định cho phép sử dụng Bitcoin để thanh toán cho các dịch vụ chính phủ. Thủ tướng Liechtenstein, Daniel Risch, đã tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn được tiến hành bởi Handelsblatt. Ông cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng việc cung cấp tùy chọn thanh toán bằng Bitcoin sẽ trở thành hiện thực trong thời gian sắp tới.

Liechtenstein

Tuy nhiên, Thủ tướng không cung cấp bất kỳ thời gian cụ thể nào về việc này. Theo kế hoạch hiện tại, quốc gia sẽ chấp nhận tiền gửi được thực hiện bằng Bitcoin. Sau đó, họ sẽ chuyển đổi ngay lập tức sang đồng tiền địa phương là Swiss franc, như Risch đã giải thích. Ông cũng là bộ trưởng tài chính của lãnh thổ. Ngoài ra, ông cũng giữ vị trí là người đứng đầu chính phủ.

Cách tiệp cận này tương tự như cách tiếp cận được các cộng đồng Thụy Sĩ như Lugano hoặc Zug áp dụng. Ở những cộng đồng đó, người dân có thể sử dụng Bitcoin (BTC) để thanh toán cho các dịch vụ chính phủ. Liechtenstein được xem là quốc gia thứ sáu trong số những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Nó nằm ở giữa châu Âu, giữa Áo và Thụy Sĩ.

Vào năm 2019, Liên minh Công quốc Liechtenstein được xếp vào nhóm các quốc gia đầu tiên thực hiện các luật lệ đặc biệt về blockchain và tiền điện tử. Luật mang tên "Token and Trusted Technology Service Providers Act" (TTVG), còn được gọi là Luật Blockchain của Liechtenstein. Luật đã được thực thi kể từ đầu năm 2020.

Nó được cho là đã tạo ra một môi trường được quy định đầu tiên về các dịch vụ liên quan đến token. Kể từ năm 2020, số lượng các thực thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử đã tăng lên tại Liechtenstein do điều kiện kinh doanh của họ được tối ưu hóa.

Aliniex tổng hợp