SEC quyết định trì hoãn đề xuất ETF Ethereum của Hashdex Nasdaq

18/11/2023 08:41
0
Artboard-12 14.5K

Trong tuần này, Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch đã quyết định trì hoãn việc ra quyết định về việc phê duyệt ETF Ethereum của Hashdex Nasdaq, đề xuất nắm giữ cả ether hiện tại và hợp đồng tương lai. SEC cho biết họ cần thêm thời gian để xem xét và sẽ đưa ra quyết định vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 về việc phê duyệt, từ chối hoặc "bắt đầu các quy trình để xác định liệu có nên từ chối hay không."

Vào ngày Thứ Năm, cơ quan này cũng trì hoãn quyết định về việc chuyển đổi một đơn xin cho một ứng dụng ETF hợp đồng tương lai Bitcoin của Hashdex.

"Ủy ban cho rằng việc chỉ định một khoảng thời gian dài hơn để thực hiện hành động đối với sự thay đổi quy tắc đề xuất là phù hợp để họ có đủ thời gian để xem xét sự thay đổi quy tắc đề xuất và các vấn đề được đề cập trong đó."

Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq đã nộp đơn xin với SEC để niêm yết ETF Ethereum của Hashdex Nasdaq từ tháng 9. Quỹ này được quản lý và kiểm soát bởi Toroso Investments, được đăng ký là một nhà quản lý hồ sơ hàng hóa với Cơ quan Giao dịch Hợp đồng Hàng hóa và là thành viên của Hiệp hội Tương lai Quốc gia.

Nasdaq cho biết trong biểu mẫu 19b-4 vào tháng 9:

"Thay vì giữ 100% ether hiện tại, điều này có thể khiến nó dễ bị tác động bởi việc thao túng giá trên thị trường hiện tại, Quỹ sẽ giữ một hỗn hợp của Spot Ether, Hợp đồng tương lai Ether và tiền mặt." 

Lịch Sử của SEC Với ETF Ethereum

SEC đã phê duyệt một ETF tương tự như hợp đồng tương lai của ether trước đó, nhưng không phải là một ETF ether hiện tại — hoặc một ETF hỗn hợp. Tháng trước, đã có chín sản phẩm dựa trên hợp đồng tương lai được phê duyệt cùng một lúc, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của chúng.

Các công ty gần đây đã đẩy mạnh về ETF ether hiện tại, bao gồm đề xuất của Grayscale để chuyển đổi quỹ Ethereum của mình thành một ETF ether hiện tại tháng trước và động thái của BlackRock tuần trước để nộp đơn cho một ETF ether hiện tại.

Điều này xảy ra khi nhiều công ty, bao gồm Fidelity, Grayscale và BlackRock đang đợi xem liệu SEC có phê duyệt một ETF bitcoin hiện tại trong thời gian sớm hay không.

Mua bán USDT dễ dàng và an toàn tại sàn giao dịch Aliniex

Môi trường giao dịch đáng tin cậy và hiệu quả.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

Aliniex tổng hợp