Temasek hiện không còn quan tâm đến tiền điện tử

12/07/2023 15:41
0
Artboard-12 23.9K

Temasek Holdings, quỹ đầu tư nhà nước của Singapore với danh mục đầu tư trị giá 286 tỷ đô la, đã loại trừ việc xem xét các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử trong thời gian tới.

Rohit Sipahimalani, giám đốc đầu tư của Temasek, nói với CNBC vào thứ Ba rằng có “rất nhiều sự không chắc chắn về quy định trong không gian tiền điện tử.”

“Tôi thực sự nghĩ rằng [sẽ] rất khó để chúng tôi thực hiện một khoản đầu tư và giao dịch khác giữa tất cả sự không chắc chắn về quy định này”.

Sipahimalani nói thêm Temasek chưa bao giờ có ý định đầu tư vào tiền điện tử.

“Chúng tôi chưa bao giờ tìm cách đầu tư vào tiền điện tử. Ngay cả khoản đầu tư vào FTX, chúng tôi sẽ nói về việc đầu tư vào một sàn giao dịch, điều này cho phép chúng tôi có được doanh thu dựa trên phí mà không cần nghĩ đến rủi ro bảng cân đối kế toán hoặc bất kỳ rủi ro giao dịch nào”.

Tuy nhiên, Temasek có thể xem xét đầu tư tiền điện tử vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

“Nếu bạn có khung pháp lý phù hợp và chúng tôi cảm thấy thoải mái với nó, đồng thời bạn có cơ hội đầu tư phù hợp, thì không có lý do gì để chúng tôi không xem xét nó”.

“Nhưng như tôi đã nói, tại thời điểm này, chúng tôi sẽ không thoải mái khi đầu tư vào các sàn giao dịch với tình hình hiện tại.”

Tâm lý của Temasek xuất hiện sau khi quỹ đầu tư quốc gia chịu khoản lỗ 275 triệu đô la sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11.

Vào tháng 5, Temasek cho biết họ đã cắt giảm thù lao cho nhân viên nguyên nhân do khoản đầu tư vào FTX. Mặc dù nhóm đầu tư không có hành vi sai trái nào trong việc đạt được khuyến nghị đầu tư của họ, nhưng nhóm đầu tư và quản lý cấp cao phải “chịu trách nhiệm cuối cùng về các quyết định đầu tư được đưa ra.”

Aliniex tổng hợp