Biểu phí Aliniex

Phí giao dịch

Cấp độ Điều kiện Phí đặt lệnh (Maker) Phí mua bán ngay (Taker)
Đăng kí mở tài khoản 0.3% 0.3%
Xác minh tài khoản ngân hàng 0.24% 0.3%

Phí nạp

Aliniex không thu phí nạp.
Phí rút
Coin Phí rút/lần
BTC 0.001
ETH 0.0026
ETH (Arbitrum) 0.0003
LTC 0.0005
TON 0.08
USDT (ERC20) 9.9
USDT (TRC20) 1.5
USDT (BEP20) 0.5
USDT (SOLANA) 2
USDT (PRC20) 1.2
USDT (Arbitrum) 1
USDC (BEP20) 0.5
USDC (ERC20) 9.9
USDC (SOLANA) 2
BCH 0.0005
BNB 0.01
BNB (BSC) 0.001
XRP 0.3
TRX 1
MATIC 1
FTM 1
VIC 0.01
VIC (ERC20) 8.7
C98 (BEP20) 0.35
C98 (ERC20) 60
C98 (VIC) 0.1
CUSD (VIC) 0.003
USDV (VIC) 0.003
ARB 0.5
SOL 0.012
ALT (BEP20) 1
ALT (ERC20) 24
OKB 0.35
VND 0
Tại sao phải thu phí rút?
Việc chuyển coin ra ngoài hệ thống đòi hỏi một khoản phí nhỏ để cho các thợ đào có thể xử lý giao dịch blockchain, do vậy Alinex cần thu khoản phí này từ bạn. * Có một số lúc tình trạng blockchain trở nên quá tải, chúng tôi sẽ phải điều chỉnh mức thu này một chút cho phù hợp và sẽ có thông báo cụ thể tới bạn.