Biểu phí Aliniex

Phí giao dịch
# BTC ETH LTC USDT BCH BNB
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
Phí nạp
Aliniex không thu phí nạp.
Phí rút
BTC ETH LTC USDT BCH BNB VND
0.0005 BTC/lần 0.005 ETH/lần 0.0005 LTC/lần 3 USDT/lần 0.0005 BCH/lần 0.01 BNB/lần 7700 VND/lần
Tại sao phải thu phí rút?
Việc chuyển coin ra ngoài hệ thống đòi hỏi một khoản phí nhỏ để cho các thợ đào có thể xử lý giao dịch blockchain, do vậy Alinex cần thu khoản phí này từ bạn. * Có một số lúc tình trạng blockchain trở nên quá tải, chúng tôi sẽ phải điều chỉnh mức thu này một chút cho phù hợp và sẽ có thông báo cụ thể tới bạn.