Biểu phí Aliniex

Phí giao dịch

# BTC ETH LTC USDT BCH BNB XRP HT BUSD OKB TRX MATIC
0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

Phí nạp

Aliniex không thu phí nạp.
Phí rút
Coin Phí rút/lần
BTC 0.0009
ETH 0.0005
LTC 0.0005
USDT (ERC20) 5
USDT (TRC20) 1
USDT (BEP20) 1
BCH 0.0005
BNB 0.01
BNB (BSC) 0.001
XRP 0.3
HT 1.2
BUSD 5
BUSD (BSC) 1
OKB 1.5
TRX 1
MATIC 1
VND 0
Tại sao phải thu phí rút?
Việc chuyển coin ra ngoài hệ thống đòi hỏi một khoản phí nhỏ để cho các thợ đào có thể xử lý giao dịch blockchain, do vậy Alinex cần thu khoản phí này từ bạn. * Có một số lúc tình trạng blockchain trở nên quá tải, chúng tôi sẽ phải điều chỉnh mức thu này một chút cho phù hợp và sẽ có thông báo cụ thể tới bạn.