Giới thiệu bạn bè tham gia Aliniex

Hãy giới thiệu mọi người tham gia giao dịch trên Aliniex, chúng tôi sẽ có phần thưởng xứng đáng dành cho bạn!

  • Mức hoa hồng bạn nhận được là 20% trên tổng phí giao dịch.
  • Tài khoản đăng ký từ link giới thiệu của bạn thì mới được tính là ref của bạn.
  • Không có giới hạn về số lượng người bạn có thể mời hoặc thời hạn nhận hoa hồng.
  • Bạn có thể rút phần thưởng của mình mọi lúc.
Nhận link giới thiệu tại đây