Điều khoản sử dụng dịch vụ

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bằng việc sử dụng trang web này, và tiếp tục bằng cách đăng ký sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn ("Bạn, các bạn hoặc bản thân bạn") đã chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng đã nêu dưới đây ("Điều khoản sử dụng"). Bạn nên đọc toàn bộ Điều khoản sử dụng một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web này ("Trang web") hoặc bất kỳ các dịch vụ của của trang web. Tại đây, "Aliniex" là Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: chủ sở hữu, giám đốc, các nhà đầu tư, nhân viên hoặc các bên liên quan khác. Dịch vụ điều hành bởi Aliniex cho phép người mua ("Người mua") và người bán ("Người bán") mua và bán Tiền Điện Tử thông qua trang web Aliniex.com

Aliniex có quyền thay đổi, thêm hoặc loại bỏ các phần của các Điều khoản, bất cứ lúc nào. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào thông qua tài khoản của bạn. Sau khi thông báo như vậy, bạn có trách nhiệm xem xét các điều khoản sửa đổi. Tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi đăng thông báo về những thay đổi trong Điều khoản có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi, và tất cả các giao dịch tiếp theo của bạn sẽ tuân theo Điều khoản sửa đổi.

TÀI KHOẢN ALINIEX

Để sử dụng Dịch vụ của Aliniex, bạn cần phải đăng ký tài khoản ("Tài khoản Aliniex") bằng cách cung cấp địa chỉ email, mật khẩu và chấp nhận các điều khoản của Điều khoản này và Chính sách bảo mật của chúng tôi . Chỉ cho phép mỗi người một tài khoản ( Trường hợp bạn sử dụng lớn hơn một tài khoản chúng tôi sẽ xem xét đóng các tài khoản nếu không có lí do chính đáng).

Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin chúng tôi yêu cầu cho mục đích xác minh danh tính và phát hiện rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ tội phạm tài chính nào khác và cho phép chúng tôi lưu giữ thông tin đó. Bạn sẽ cần phải hoàn tất một số quy trình xác minh trước khi được phép sử dụng Dịch vụ của Aliniex và quyền truy cập của bạn vào một hoặc nhiều Dịch vụ của Aliniex, bao gồm chuyển tiền fiat và Tiền Điện Tử. Thông tin chúng tôi yêu cầu có thể bao gồm thông tin cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, ngày sinh, số thẻ Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) và thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của bạn.

RỦI RO

Giao dịch Coin ẩn chứa rủi ro cao, giá cả có thể biến động liên tục. Niềm tin vào Coin có thể sụp đổ vì những thay đổi bất ngờ áp đặt bởi các nhà phát triển phần mềm, những vấn đề kỹ thuật, sự thay đổi pháp lý của chính phủ hoặc các rủi ro khác mà chúng tôi đã không lường trước hoặc xác định trong điều khoản sử dụng.Vì vậy khoản đầu tư của bạn có thể bị thay đổi lớn về giá trị và thậm chí có thể trở thành vô giá trị. Bạn nên cẩn thận đánh giá xem tình hình tài chính và khả năng chịu rủi ro của bạn để có lựa chọn thích hợp trong việc mua/bán, giao dịch Coin. Bạn là người ra quyết định cuối cùng cho việc giao dịch Coin, Aliniex không bao giờ đưa ra lời khuyên tài chính hay đề nghị bạn mua Coin.

KHẢ DỤNG

Tất cả các dịch vụ được cung cấp đều không có bảo hành, dù thể hiện rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không bảo đảm rằng trang web này sẽ có 100% thời gian trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng để cung cấp với dịch vụ càng sớm càng tốt nhưng không có bảo đảm rằng việc truy cập sẽ không bị gián đoạn, hoặc sẽ không có sự chậm trễ, thất bại, lỗi, thiếu sót hoặc mất thông tin truyền đi. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng trang web có thể được truy cập được. Chúng tôi có thể đình chỉ việc sử dụng các trang web để bảo trì và sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn. Bạn thừa nhận rằng điều này có thể có hoặc không trong trường hợp khẩn cấp.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Aliniex sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát về lợi nhuận, doanh thu, tổn thất kinh doanh, mất cơ hội, mất dữ liệu, thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả trừ khi sự mất mát phải chịu phát sinh từ sự cẩu thả hoặc sự lừa dối có chủ ý gian lận. Không có gì trong các điều khoản này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của một trong hai bên vì tội gian lận, tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của mình, vi phạm các điều khoản và luật pháp, hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác có thể không được pháp luật hạn chế hoặc loại trừ.

Trách nhiệm của Aliniex đối với các khiếu nại dựa trên các sự kiện phát sinh hoặc có liên quan đến thành viên của trang web và/hoặc dịch vụ, cho dù trong hợp đồng hoặc sai lầm cá nhân (kể cả sơ suất), sẽ không vượt qua một trong hai: (a) tổng số tiền nắm giữ ở tài khoản tại các thành viên đưa ra khiếu nại trừ đi lượng lợi nhuận của chúng tôi dựa trên tài khoản đó, hoặc (b) tổng số tiền giao dịch trong yêu cầu bồi thường trừ đi lợi nhuận của công ty từ các giao dịch đó.

PHONG TỎA TÀI KHOẢN

Chúng tôi được phép phong tỏa/khóa tài khoản của khách hàng khi đáp ứng một số điều kiện như: có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền; phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản thanh toán.

Quỹ của tài khoản có liên quan đến việc lừa đảo, vi phạm pháp luật, không làm rõ được các nghi ngờ lừa đảo sẽ bị tịch thu toàn bộ. Quỹ trên sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân liên quan trực tiếp. Trong trường hợp số tiền thu giữ được nhỏ hơn tổng số tiền của tất cả nạn nhân, toàn bộ số tiền sẽ được chia cho các nạn nhân theo tỉ lệ bị thiệt hại.

BỒI THƯỜNG

Trong phạm vi đầy đủ luật pháp cho phép, bạn đồng ý bồi thường cho Aliniex và các đối tác của công ty cho bất kỳ hành động, trách nhiệm, khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí tố tụng phát sinh nếu trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web của Aliniex, việc bạn sử dụng dịch vụ, hoặc từ việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng.

CHẤM DỨT TÀI KHOẢN

Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này với Aliniex và đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, sau khi giải quyết bất kỳ các giao dịch chưa hoàn thành.

Bạn cũng đồng ý rằng Aliniex có thể bằng cách thông báo, tuỳ ý chấm dứt truy cập của bạn vào trang web và tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn: giới hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ và tài khoản thành viên, cấm truy cập vào trang web, dịch vụ và các công cụ, chậm trễ hoặc loại bỏ các nội dung lưu trữ, và thực hiện các bước kỹ thuật và pháp lý để giữ cho thành viên ra khỏi trang web nếu chúng tôi nghĩ rằng họ đang tạo ra vấn đề trách nhiệm pháp lý hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hoặc hành động không nhất quán với quy định hoặc tinh thần của các Điều khoản. Ngoài ra, chúng tôi có thể, tùy từng trường hợp, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của các thành viên vì những lý do bao gồm nhưng không giới hạn:

  1. Cố gắng truy cập trái phép vào trang web hoặc tài khoản khác của thành viên hoặc hỗ trợ để người khác cố gắng làm như vậy.
  2. Vượt quá tính năng bảo mật phần mềm hạn chế sử dụng hoặc bảo vệ nội dung.
  3. Sử dụng Dịch vụ để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, khủng bố, hoặc các hoạt động tội phạm khác.
  4. Hành vi vi phạm các Điều khoản sử dụng.
  5. Hoạt động khó khăn bất ngờ.
  6. Theo yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác.
  7. Cố ý sử dụng các phần mềm che giấu hoặc có những dấu hiệu bất thường hoặc không rõ ràng.

Chúng tôi cũng có quyền hủy bỏ tài khoản chưa được xác nhận hoặc tài khoản đã không hoạt động trong vòng 6 tháng trở lên, và/hoặc sửa đổi hoặc ngừng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc yêu cầu xác minh các thông tin để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

KHÁC

Nếu chúng tôi không thể thực hiện các dịch vụ được nêu trong Điều khoản sử dụng do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trong một sự kiện bất khả kháng, sự thay đổi của pháp luật hoặc thay đổi trong chính sách, chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho bạn đối với Dịch vụ cung cấp theo thỏa thuận này và cho một khoảng thời gian trùng với sự kiện này.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các điều khoản sử dụng, quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các Điều khoản và/hoặc sử dụng của bạn trên Trang web và Dịch vụ, Tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, xin vui lòng liên hệ với [email protected].